Sokolj Bećiri

Peć | Date: 5. maj 2018. | Duration: 78 minuta

Deset godina sam kulirao u kafiću ovde. Ispratio sam nekoliko generacija, Era i njeni prijatelji su najmlađa generacija sada… ništa, išao sam u šetnje, ponekad sam…želim da vam ispričam dve priče. Jednom, kada je moja najstarija ćerka Toska bila mala, moj otac je pitao, ‘Šta je tvoj tata?’ I ona gleda, šta mi je tata. ‘Šta radi tvoj tata?’, hteo je da joj pomogne, znate, da ona kaže piktor [slikar], pa kaže ‘Pi – pi – pi…’ A ona na to ‘Pijanica!’ (smeje se). Druga, da ti kažem šta je druga ćerka rekla učiteljici, a to sam radio deset godina. Kada ju je učiteljica pitala, ‘Šta radi tvoj otac?’ Ona joj je rekla, ‘Uživa’ (smeh).


EREMIRE KRASNIĆI (VODILA INTERVJU), Rozafa Imami (VODILA INTERVJU), DONJETA BERIŠA (KAMERA)

Sokolj Bećiri rođen je 1964. godine u Peći na Kosovu. Studirao je na Univerzitetu u Ljubljani na Katedri za grafičku umetnost. Bećiri je poznat savremeni umetnik. Njegovi najpoznatiji radovi su iz ciklusa “Kraj ekspresionizma: oslikan od strane jednog ludaka“ (2001), koji uključuje i projekte “Milka“ (1999) i “Kada anđeli kasne“ (2001). Bećiri je izlagao u mnogim evropskim umetničkim institucijama i učestvovao je u važnim izložbama, kao što je Documenta 14.