Sokol Beqiri

Peć | Date: 5. maj 2018 | Duration: 78 minuta

Chillao sam deset godina ovde u kafiću. Promenio sam nekoliko generacija. Sada Era i ostali su naša najmlađa generacija. Neki su prošli… ništa, putovao sam, napravio sam… Pitali su jednom…  da ti pričam ove dve priče. Jednom moja najstarija čerka, Toska, kada je ona bila mala moj tata pita je, ‘Šta je tvoj otac?’ A ona gleda, šta mi je otac. ‘Šta radi tvoj otac?’ Sad on želi da pomogne, znaš, da ona kaže piktor [slikar], pa kaže ‘Pi – pi – pi…’ A ona na to ‘Pijanica!’ (Smeju se) Druga, da ti kažem šta je druga čerka rekla učiteljici, a to sam radio deset godina. Kada ju je učiteljica pitala, ‘Šta radi tvoj otac?’ Ona joj je rekla, ‘Uživa’ (smeju se).


EREMIRE KRASNIĆI (VODILA INTERVJU), Rozafa Imami (VODILA INTERVJU), DONJETA BERIŠA (KAMERA)

Sokol Beqiri rođen je 1964. godine u Peći, Kosovo. Studirao je na Univerzitetu u Ljubljani na Odeku Grafike. Beqiri je jedan od najpoznatijih savremenih umetnika. Njegovi najistaknutiji radovu su iz ciklusa „Kraj ekspresionizma: oslikan od jednog ludaka“ (2001), koji uključuje i projekte „Milka“ (1999) i „Kada anđeli kasne“ (2001). Beqiri je izlagao u mnogim evropskim umetničkim institucijama i bio je deo važnih izložbi, uključujući i Documentu 14.