Mürteza Büşra

Priština | Date: 30. novembar 2018 | Duration: 105 minuta

Sada, postoji jedna smešna priča koja se priča, o ovom satu. Mi smo govorili da će se pokvariti vrlo često, i u Vučitrnu je bio sat sličan ovom, ali je radio mnogo bolje nego ovaj, sad kad su razmislili o tome… Kada bi oni posegnuli i rekli: ‘Gledaj, Priština je centralno mesto, centar je sandžaka, bilo bi dobro da date sat’. Oni su sumnjali da oni ne bi dali sat. Šta je tu moglo da se radi, kako bismo sad dobili sat, kako možemo da prevarimo ljude iz Vučitrna. Oni su uzeli neke pse, koji baš laju i vezali su neke konzerve i stvari za njihove repove koji bi pravili buku i tako su ih pustili…

Tu oko tornja. Zanatlije, građani bi gledali okolo i pitali se šta pravi toliku buku, privuklo je njihovu pažnju, buka koju su psi pravili. Posle toga, znate izreku za lopove Mehmet Agu, lopov koji je bio vrlo sposoban virtuoz, znate. Grupa mladića poput ovog lopova su onda ušli u toranj, izvadili sat iz Vučitrna, i građani Vučitrna nikad nisu shvatili, nisu znali o tome. Uzeli su sat i montirali ga u Prištini umesto onog starog. Međutim, posle nekog vremena, oni su shvatili da je sat zamenjen, možda su čak saznali, shvatili kako se sve to desilo. Vidi ti zaveru pljačke! Znači, u ime svog grada, zarad napretka svog grada, šta sve ljudi nisu uradili za to, jel’ da?


Ebru Süleyman (VODILA INTERVJU), Donjeta Berisha (Kamera)

Mürteza Büşra je rođen 1946. u Prištini. Büşra je proveo svoje detinjstvo u svom rodnom gradu Prištini i diplomirao je u Višoj Pedagoškoj školi na turskom jeziku. 1970. godine počeo je da radi u osnovnoj školi Elena Gjika, ranije poznata kao Vuk Karadžić. Nakon toga je radio u Radio Prištini kao direktor dečjeg programa i ostao je na toj funkciji dvadeset pet uzastopnih godina. Trenutno Büşra živi u Prištini sa svojom porodicom.