Mihane Saljihu – Balja

Priština | Date: 9. mart, 2018 | Duration: 130 minuta

Moja porodica dolazi iz mešane familije. Tata je umro kao musliman. I zbog Ramazana su ga izbacili iz partije. Dok je majka albanka-jevrejka. Mi smo u porodici odrasli sa svim tradicionalnim religijama. Mi deca smo većinom kršteni. Dakle, mi smo, rekla bih, zanimljiva mešavina različitih kultura. Jer na kraju krajeva religija je nešto što je za sebe, a ne i za druge. […] Odrastanje u okruženju gde vaši rođaci su druge vjerske pripadnosti, i imate mogučnost izbora je… Nije bilo dobro primljeno u to vreme. […] Sećam se kada su verski praznici bili, a posebno Bajram, sav komšiluk je pravio baklave, i moja majka je pravila baklavu. Došli bi drugi praznici, moja majka bi napravila poseban obrok, bila je suptilna, tako da je bilo zanimljivo. Ono čega se ja sećam su septembarski praznici, kada se radilo novi hleb i kuhala se pšenica, i grožđe i sve to. To je nama bilo interesantno, “Ah djedovi će doći…” i bilo je zanimljivo. Kasnije smo shvatili da je to jedna druga tradicija.


Aurela Kadriu (vodila intervju), Donjetë Berisha (Kamera)

Mihane Nartilja Saljihu Balja rođena je 20. aprila 1973. godine u Prištini. Kao studentkinja, bila je član predsjedništva Nezavisne unije studenata Univerziteta u Prištini. Tokom perioda 2000.-2006. bila je deo balkanske studentske grupe na međunarodnoj studijskoj posjeti Južnoj Africi, gde je radila sa raznim grupama civilnog društva; nastavila je studije na Norveškoj humanističkoj akademiji u Lillehammeru i podučavala je u oblasti dijaloga. Balja, magistrirala je na Odsjeku za sociologiju na Univerzitetu u Prištini. Danas je oženjena i živi sa porodicom u Prištini.