FILTER INTERVIEWS BY: All

Mihane Saljihu – Balja

Aktivistkinja civilnog društva

Samir Sezairi

Zaposlen u osiguranju

Saranda Bogujevci

Vizuelni umetnik

Zekirja Balata

Kompozitor

Sreten Đurović

Preduzetnik

Doruntina Baša

Dramaturg/Scenarista

Slavica Jovanović

Javni beležnik

Cristina Marí

Novinar

Saranda Bogujevci

Članica parlamenta

Petrit Bejdoni

Socialni radnik

Nita Saljihu Hodža

Grafička deizajnerka

Jelena Bjelica

Novinarka

Fatljum Krieziu

Student