Haljilj Kajtazi

Priština | Date: 21. maja 2016 | Duration: 94 minuta

E, sećam se jednog slučaja. Kada sam počeo da pišem priče u mojoj odi, došao je jedan hodža iz Padališta zvani Mula Ćamil iz Đakovice, a bio je ramazanski hodža. Pitali su ga: ‘Mula Ćamil, da li je greh dati ovom dečaku, on traži neke bajke, neke pesme, neke…’  ‘Ne, ne…’ reče on. Tako je govorio na nos, ‘Ne, ne, nije greh. Dajte ljudima od škole te stvari, jer im trebaju.’ Njima je laknulo znate, kad im je hodža rekao.


Abit Hodža (VODIO INTERVJU), Anna Di Lellio (VODILA INTERVJU), NOAR SAHITI (KAMERA)

Haljilj Kajtazi (1935-2018) rođen u selu Vitak, Srbica. U ranoj mladosti postao ućitelj u Dreničkim selima. Kajtazi je jedan od velikih prikupljača Dreničkog folklora i šire. Njegovo monumentalno delo “Proza Popullore e Drenicës” [Narodna Drenička Proza] napisana prema izvornog govora Drenice predstavlja jedno od najboljih dela ove vrste. Kajtazi bio je novelista, eseista i pripovedač. Ostavio za sobom mnogo brojnih knjiga i rukopisa.