Flora Brovina

Priština | Date: 26, 27. juna i 12. avgust 2018 | Duration: 532 minuta

Moja mlađa sestra je bila mala kada smo posetili oca u Peći. U pećkom zatvoru, koji je bio pun albanskih zatvorenika. Zašto ovo znam? Kao dete, pa zapravo sam bila i sama jako mala, nisam još uvek išla u školu. Znam zato što su se sve porodice koje su došle da posete zatvorenike okupljale ispred zatvora i imale torbu u ruci  {gestikuliše torbu}.

[…] Ali te nesreće koje detinjstvo donosi pratiće nas kroz život, zato što [iskustvo iz] detinjstva ostavlja tragove. Srećom, nije me ispunilo mržnjom, ali je dobro što zaborav nije nastupio. Sećam ih se zato što ih nikada nisam lično shvatala, ali mislim da ih delim sa svim ljudima koji su čekali da posete svoje u zatvoru. Delim ih sa svim ljudima koji su bili izopšteni, sa politički progonjenim porodicama, sa onima koji su isključeni iz društva, vreme kada vas komšije nisu posećivale jer su se plašile


AURELJA KADRIU (VODILA INTERVJU), DONJETA BERIŠA (KAMERA)

Flora Brovina je rođena 1949. godine u Srbici, na Kosovu. Ona je kosovsko-albanska pesnikinja, pedijatar i borac za ženska prava. Brovina je odrasla u Prištini, išla je u školu i počela da studira medicinu. Nakon što je završila svoje studije u Zagrebu, gde je završila specijalizaciju iz pedijatrije, vratila se na Kosovo i neko vreme radila kao novinarka za albanske dnevne novine Rilindja. Uskoro se vratila svojoj medicinskoj profesiji i dugo godina radila na pedijatriji Opšte bolnice Priština. Trenutno, Brovina je član kosovskog parlamenta i živi sa svojom porodicom u Prištini.