Postpesimista u egzilu


„KOSOVO MORA BITI POBEDNIK OVOG RATA“, pročitajte naslov prvog izdanja novina “Koha Ditore” u egzilu 26. aprila 1999. Samo nekoliko od postpesimista je radilo za “Kohu”, ali same novine su odrazile postpesimistički duh – ne toliko pesimističi duh, niti previše optimistički, nego sa nadom u budućnost.

 

Pročitajte kompletan članak ovde: KOSOVO MORA BITI POBEDNIK OVOG RATA

Brošura Pavaresia

Prvi broj, maj, 1991

17 маја 2017

Ispod Radara: Sećanja na Drugi svetski rat na Kosovu

Publikacija proizvedena je u maju 2015. godine za izložbu: "Ispod Radara: Sećanja na Drugi svetski rat na Kosovu"

22 јуна 2016

Mulla Xhevat Kryeziu

13 јуна 2016