Razgovarali smo sa 15 ljudi iz različitih sredina, polova i uzrasta o tome kako se sećaju dana nezavisnosti. Neki su se setili radosti slavljenja na niskoj temperaturi i taj nadrealan osećaj, dok se drugi sećaju straha od onoga što će se dogoditi njihovim zajednicama, pošto nisu bili Albanci. Mnogi su se suočili sa složenim emocijama tuge i radosti, pošto je nezavisnost došla po skupoj ceni po ljudima. Jedna osoba je kazala da nisu svi ljudi uživali taj dan, jer je sever Kosova bio, de facto, odvojen.

Projekat je saradnja između Prishtina Insight i Oral History Initiative.

Saranda Bogujevci


Saranda Bogujevci (1986), članica parlamenta, Podujevo

Petrit Bejdoni


Petrit Bejdoni (1988), socialni radnik, Đakovica

Nita Saljihu Hodža


Nita Saljihu Hodža (1984), grafička deizajnerka, Priština

Jelena Bjelica


Jelena Bjelica (1978), novinarka, Belgrade

Fatljum Krieziu


Fatljum Krieziu (1996), student, Prizren

Šćipdona Ademi


Šćipdona Ademi (1996), studentkinja, Skenderaj

Dardan Hoti


Dardan Hoti (1989), novinar i aktivista za ljudska prava, Krushë e Madhe

Hana Bajrami


Hana Bajrami (1987), državna službenica, Priština

Ebru Süleyman


Ebru Süleyman (1990), savetnica, Priština

Bard Saljihu


Bard Saljihu (1986), vođa projekata, Priština

Atdhe Mula


Atdhe Mula (1983), fotograf, Priština

Valjdete Idrizi


Valjdete Idrizi (1973), aktivistkinja civilnog društva, Mitrovica

Adrian Bitići


Adrian Bitići (1992), politikolog, Prizren

Abdulj Gaši


Abdulj Gaši (1944) nastavnik, Priština

Milica Andrić


Milica Andrić (1992), aktivistkinja civilnog društva, Zubin Potok.