Zoran Plecas

Beograd | Date: 14 Korrik, 2017 | Duration: 107 minuta

Fqinji im dhe unë dolëm për një shetitje. Ai shqipëtar, unë serb dhe prapë demostrata. Dhe demostratat ku të na zëjnë, mu aty ku ishte Këshilli Ekzekutiv, te ajo statuja e ato. Dhe ne ku të shkojmë, ktu ishte një kafene ‘Kod Ćora’ [Te Çora] para parlamentit, dhe ne jemi miq të vjetër, unë dhe ky shqipëtari, ata po gjuajnë gaz lotsjellës e ne po ikim s’po dijmë ku, ikëm në kafe. Kosa po e bllokon derën. ‘More, Koso liroje derën se po na mrrijnë këta e po na vrasin.’ Për fat këtu ishte Mile, një mik i cili qe mjaft i gjallë dhe e hapi derën dhe hyrëm. […]

Ne nuk shkuam të demostrojmë. Këtë familja nuk… Pra së bashku dolëm në shetitje. Pra, sot e kësaj dite kur shkoj ‘poshtë’ [në Kosovë] ai të gjithëve u tregon kur unë dhe ai kemi qenë në demostrata. Iknim që të mos na rrahnin. Unë isha me një shqipëtar, dhe vetë isha serb, dhe ashtu  ishte.

Ishte posaçërisht keq pas asaj orës policore dhe e tëra që erdhi më pas.


Marijana Toma (Intervistuesja) Miroje Ljepojevic (Kamera)

Zoran Plecas u lind më 30 korrik, 1955 në Prishtinë. Dimplomoi në Fakultetin Ekonomik në Univerzitetin e Prishtinës në vitin 1980. Plecas pas diplomimit punoi në Këshillin Ekzekutiv, më pas kaloi në firmën “Jugoagent” ku punoi si drejtor deri më 1989. Përgjatë viteve të ‘90-ta, ai hapi dyqanin e tij “Akoma”. Sot, ai jeton dhe punon në Beograd.

Zoran Plecas

Pjesa e Parë

Marijana Toma: Sot është 14 korrik, intervista me zotëriun Zoran Plecas. Zoti Zoran, a mund të më tregoni ku jeni lindur, kur jeni lindur dhe pak lidhur me familjen tuaj si dhe disa kujtimet më të hershme?

Zoran Plecas: Po themi, unë jam i lindur më 30 korrik, ‘55 në Prishtinë nga baba im Nikola dhe nana  Olivera. Prindërit e mi, do të thotë si njëri edhe tjetri janë vendas të Prishtinës. Ndërkaq, familja e nënës janë me origjinë, mendoj, me origjinë nga Prishtina, pra Prishtinas të vjetër, njerëz të cilët kanë do të thotë mbase edhe katragjyshi i im ka ardhur nga një fshat nga rrethi i Prishtinës i cili quhet  Krajishtë, e aty e ka blerë një lagje, themi, mejhane, e kishte tokën e vetë. Pa… këto i kanë trashëguar të tjerët njerëzit e tij, do të thotë stërgjyshi im, pastaj gjyshi e kështu me rradhë.

Ndërsa familija e babës, do të thotë stërgjyshi im, do të thotë në vitin 1914, pas Luftës së Parë Botërore nga ana e Mbretit Aleksandër i është ndarë atëherë, themi në vitin ‘14, ‘18, atij ju nda një pjesë e malit në Devet Jugović [Bardhosh] ashtu quhej. Ata e kanë prerë malin për të fituar një lloj toke pjellore, përkatësisht për të bërë të mundur jetën nga bujqësia, blegtoria e tjera. Do të thotë kjo është njëfarë lloj baze. Pra unë jam i lindur në Prishtinë, këtë ua kam thënë. Shkollën fillore e kam kryer në “Meto Barjaktari”, tri vitet e para. Pastaj, baba dhe nana e kanë ndërruar këtë adresë, ngase ndërtuan shtëpi në lagjën Aktash, prandaj nga klasa e pestë deri në të tetën e kam vijuar në shkollën fillore “Vladimir Nazor” [Naim Frashëri]. Kështu ishin të emërtuara atëherë.

Pas shkollës fillore, pasi e mbarova shkollën fillore e cila ishte afër shtëpisë sime, në të cilën kam lindur, ku kam jetuar unë, këtu, unë kam vazhduar shkollimin e mëtejmë, të themi, shkollimin. Shkova në shkollën e mesme ekonomike në Prishtinë, të cilën e mbarova normalisht për tri, katër vite. Ishte dega e përgjithshme, atëherë nuk kanë qenë të ndara në degë, pra ishte e përgjithshme. Kjo shkolla ekonomike atëherë kishte më shumë drejtime, që mos ta tejkalojë edhe këtë pjesë. Do të thotë, ekonomik, juridiko-biroteknike, turistike dhe tregtare. Në atë kohë ne shkonim bashkë në shkollë me shqipëtarët.

Kështu ishte gjatë vitit ‘74. Atëherë ne, unë së bashku me shqipëtarët, unë edhe shkollën fillore e kam kryer me shqipëtarë. Madje edhe shokun e shkollës fillore e kam pasë shqipëtar i cili e ka kryer me mua, do të thotë në gjuhën serbe, ndërkaq më vonë në të mesmen ka kaluar në gjuhën shqipe, në shkollën e mesme teknike, vijonte, njëfarë Ismetii, shoku im. Do të thotë, e kreu atë shkollë të mesme, pastaj u regjistrua në fakultet, poashtu në Prishtinë ku në vitin ‘75 u regjistruam, apsolvuam diku ka vitet e ‘80-ta dhe pastaj pak jam zhagitur, sepse fillova të punoj, pastaj u martova. Në vitin ‘81, unë u martova dhe na lindën tri vajza pas kësaj.

Në ndërkohë unë kam punuar, e kreva ngadalë fakultetin, ngadalë sipas disa ideve të mia, unë kam punuar në shkollën e mesme si profesor, tani kam punuar si ligjërues i lëndve ekonomike, pastaj kam punuar atëherë në Këshill Ekzekutiv të Kosovës. Ka qenë njëfarë Drejtorie për mallëra rezervë të Kosovës në bashkpunim më Drejtorinë për mallëra rezervë  të Jugosllavisë. Pastaj unë, pas të gjithave, pas shkollës dhe asaj Drejtorie, mua m’u dha rasti dhe u emërova drejtor, pra kalova në firmën  “Jugoagent”[1] Beograd, në të vërtetë Novi Beograd, aty më emëruan për drejtor të asaj përfaqësie atje ‘poshtë’[2] në  Prishtinë. Aty punova gati katër vite, deri ‘89-tën.

Atëherë vërtetë ka qenë okej, por me rastin e vendosjes së sankcioneve, thjeshtë “Jugoagent” më nuk kishte punë, ofronte shërbimet e përkthimeve, transportin e mallërave me anije, airoplana, kryesisht me anije tej oqeanike. Ata i kanë pasur anijet e veta, përkatësisht ata i kanë drejtuar. Unë kam qenë përfaqësues për Kosovë dhe e kisha një bashkpunim të mirë me Trepçën, dhe Trepçës i kemi bërë bartjen e superfosfatit nga Sirija, sepse Trepçës i nevojitej për përpunimin e tij në repartet e veta dhe për fabrikën e baterijave në Gjilan. Ne atë kohë fabrika e baterijave kishte marrë hov dhe ata në atë kohë kishin filluar të eksportojnë për në Amerikë. Fabrika e baterijave ka qenë me nam, kishte njerëz të rinjë të cilët kishin vizion, ata depërtuan vërtetë dhe vërtetë ishte një kohë, një kohë, deri në vitet e ‘90-ta, ishte periudhë e fuqishme. Ata e kanë pasur madje edhe transportin për Amerikë. Ne përmes  “Jugoagentit” punonim dhe kryenim transportin.

Marijana Toma: Më thuani, do të kthehem edhe pak në femijëri, rreth familjes. Ju a keni qenë fëmiu i vetëm apo?

Zoran Plecas: Jo, jo. Unë e kam vëllaun dy vite më të ri, dy vite e kemi diferencën, ai është Dragani, i cili ka jetuar, meqë mua prindërit më ishin ndarë pasi që unë i mbusha nëntë vjet, ndërsa ai i kishte shtatë pastaj unë kam jetuar me babën tim Nikollën. Jetonim me të, ai neve na ka rritur, nuk u martua,  na shkolloi, na martoi me darsma, dhe me të gjitha kështu. Do të thotë, ne kemi jetuar bashkë. Më pas vëllau im shkoi në Beograd, aty diku pasi e kreu shërbimin ushtarak, ai shkoi në ushtri, shërbimin ushtarak e kreu në Pulë në gardën e Titos, por pasi që nëna ime ka jetuar këtu [Beograd], dëshironte të largohet nga Prishtina, nuk e donte Prishtinën, sikur unë edhe ai ka ardhur këtu të jetojë dhe të punojë. Së pari ka punuar në Pulë, në Poreç e tjera, kur erdhi nga ushtria nga Pula. Punoi në Poreç tri, katër vite e pastaj me kalimin e kohës dëshironte të jetonte këtu, ndaj vazhdoi të jetojë këtu, nuk e di deri në cilen moshë sepse unë jetoja ‘poshtë’ me babën, ai pastaj para ‘99-tës, do të thotë ‘94-tën u kthye me familjen e tij ‘poshtë’ për të jetuar. Pasi që bashkëshorten e kishte juriste, bshkëshorten e tij e zgjedhen gjykatëse ‘poshtë’, gjykatëse për kundërvajtje, e ai punonte në  “Jugopetrol”[3] në pompë, kështu që ai u kthye.

Bashkëshortja ime punonte poashtu në “Jugopetrol”, ajo ishte drejtoreshë për financa. Prej fillimit, jo menjëherë. Ajo filloi si praktikante në “Jugopetrol”, atëherë në Kosovë, e pastaj më kohë ajo gjithnjë ka pasur punën, do të thotë, ato që i përkasin ekonomistëve, gjithnjë i ka pasur ato pozita për financa. Ajo mbeti me punë në “Jugopetrol” deri në fund, përkatësisht deri në atë moment kur “Jugopetroli” hyri në grevë. Kjo grevë ishte greva e parë, edhe për këtë do të ju tregojë, ku shqipëtarët dhe serbët së bashku janë ngritur kundër një njeriu. Kjo ishte e paparë.

Marijana Toma: Në cilin vit ka ndodhur kjo?

Zoran Plećaš: Kjo ka ndodhur në vitin ‘96, ‘97. Nuk më kujtohet saktësisht, mund ta pyes. Ky është rasti i parë në jetë, mendoj pas viteve të ‘90-ta kur shqipëtaret e patën lëshuar. Megjithatë, “Jugopetroli” ishte firmë e fortë, shqipëtarët, ndoshta disa e kanë lëshuar, por pjesa dërmuese ka mbetur në punë dhe janë ndje që kanë përkrahje nga ana e kolegëve të vet dhe sikur hajde të gjithë ta lëshojmë. Megjithatë, ata njerëz kanë menduar, të ardhurat e mira, firma e mirë dhe çfarë duam tjetër. Pastaj në fillim pak a shumë janë fshehur, kanë ardhur më herët në punë kështu ashtu, por në fakt nuk kishin dëshirë për ta lëshuar punën dhe mbetën.

E pastaj ka ardhur urdhëresa. Në atë kohë në “Jugopetrol” drejtor ishte Velko Laliqi, ai njeri shkoi në  pension e pastaj sipas strukturës, e dini, atëherë PSS[4] dhe klika e Fushë Kosovës e ata e emëruan njëfarë Keqmanin për drejtor të “Jugopetrolit”. Kjo pakënaqësi e punëtorëve e nxorri edhe gruan time  në grevë, kështu që pas saj shkuan të gjithë. Do të thotë, prej 230 punëtorëve gati 200 kanë qenë në grevë. Ky ishte rasti i parë prej ‘90-tave që shqipëtarët dhe serbët ishin kundër një njeriu, sidomos atëherë kur ishte e pamundur të bashkohëshin, megjithatë njerëz ishin edhe ata, pasi ajo kishte refuzuar disa vendime të tyre, vendime për t’i mbledhur devizat, disi ishte një punë e marrë. Unë dua të ju tregoj drejt, i thashë ky është problemi yt. Pastaj kur ai provoi, atëherë ishte thjeshtë  spontane, sepse ka pasur besimin nga shokët e kolegët si shqipëtar, si serb, si turq, jevg apo si u thonë tani romë, e kështu kjo ishte, por kështu është me të vërtetë. Por të gjitha i ka të shkruara falë Zotit edhe nëpër gazeta të gjitha i ka ajo si dokumentacion, të gjitha. Mirë, kjo ishte në atë kohë në shërbimet e atij pushteti.

Marijana Toma: E më thuani, ju jeni i lindur në ‘57-tën?

Zoran Plećaš: Jo, ‘55-tën.

Marijana Toma: ‘55-tën. Vërtetë, ku keni qenë ushtar?

Zoran Plećaš: Unë kam qenë në shërbim ushtarak në Shkup. Unë kur kam shkuar në shërbim ushtarak më ka lindur vajza Milica, pra ‘81-tën, do të thotë Milica u lind në vitin ‘81 në muajin tetor, ndërsa unë menjëherë në mars të ‘82-tës, ajo e vogël, do të thotë unë në atë kohë kam shkuar në Shkup dhe shërbeva në kasarnën Goce Delçev.

Marijana Toma: Më intereson kjo, kjo është përiudha aty kah të ‘70-tat, fundi i ‘70-tës, ajo përiudha që kishte më së paku brenga. Më intereson rinia e juaj në Prishtinë, si ka qenë?

Zoran Plećaš: Po e dini si, po e thashë pak më parë kur folëm. Prishtina kishte shpirtin, ta them pa marrë parasyshë. Ne e kemi pasur anën tonë. Po ka qenë e ndarë korzoja, në të majtën shetisnim ne serbët, në të majtë kah “Grandi”[5] dhe kah Bozhuri në të djathët shëtisnin shqipëtarët, e kuptove? Pastaj secila shoqëri e kishte drurin e vetë dhe kështu aty mblidheshim. Në fakt nuk kishte dhunë në mes të nacionaliteteve. Madje më shumë kishte dhunë përbrenda nacionalitetit të njejtë rreth atyre drujve, rreth vajzave të të njejtit nacionalitet. Rrallë herë kishte në mes të nacionaliteteve të ndryshme, bile nuk na kujtohet ndonjë. Do të ketë ndodhur ndonjëherë, por nuk ka pasur që janë çuar peshë, nuk ka qenë aq e shprehur. Kjo për shkak se vajzat nuk ishin të shprehura në pikëpamje nacionaliste. Nuk janë shikuar në aspektin, ky shqipëtarë, ky serb. Jo, por ka qenë ndryshe. Ose për ndonjë vajzë apo a më kuptoni, për shkollë a, futboll, hendboll, këto gjëra kanë qenë, jo… Prishtina ka pasur shpirt pa marrë parasyshë se si, e kishte një shpirt, si mund të ju them, e ka shpirtin e kultivuar prej motesh, nga kohët e vjetra. Do të thotë, ata njerëz të cilët janë aty e kanë bartur, që do thotë neve të vjetrit na kanë mësuar që duhet të respektohet nacionaliteti tjetër, ju them të drejtën… Në atë kohë kisha gjyshin e gjyshen, ata i kanë festuar festat gjyshi e gjyshja, e dini si i kanë këndej ndalesat dhe te shqipëtarët ata festonin Ramazanin e Bajramin. Më thotë një shqipëtarë, më thotë, anëtar partije, pastaj ata flasin për këto, dhe më thotë, kur kaluan të gjitha, “Unë në  parti, më pranuan në  parti, por menjëherë ma kanë dhënë kalendarin e kishës.” Thotë, “Çka më duhet mu? Eh kur ta japin, ti do të shikosh se cili nga serbët i festojnë festat.” Kujdes, nuk ka logjikë, por ashtu ka qenë, ata ashtu vetë. Por ai thoshte, çfarë më duhet mua. Por ata pa pasur parasyshë kanë festuar Bajramin, Ramazanin e kanë agjeruar.

Por te serbët prapë ka qenë, ne si serb e dini si, u anëtarsuam në parti, ashtu, kështu dhe prapë ke qenë i obliguar për të gjitha, çka po them unë, duhet të neutralizohet ai nacionalizmi serb. Nuk është ashtu, kur je serb, nuk është ky nacionalizëm por thjeshtë, ti je, më fal. E kështu kanë rrjedhur gjërat  dhe kohë pas kohe, kështu ka qenë deri, mua nuk më kujtohët, por siç më kanë thënë, derisa ishte     Rankoviqi, ka qenë krejt ndryshe, pastaj me shkuarjen e Rankoviqit, me ardhjen e klikës gjakovare ata i ndërruan të gjitha, të gjitha u ndërruan. Historija e serbëve ndërroi në Kosovë. Njerëzit që kanë punuar  në SUP[6] menjëherë i kanë pensionuar. Ata ishin disa shokë të luftës të babës tim, njerëz të rinjë shkuan  në pension dhe nuk din kush pse.

Marijana Toma: Cili vit ishte kur kanë ndodhur këto gjëra?

Zoran Plecas: Këto ndodhen në ‘68-tën.

Marijana Toma: Aha, këto ishin pas ‘68-tës.

Zoran Plećaš: Po ai kongresi[7] këto kanë ndodhur atëherë. Aty filluan, mendoj këto kanë qenë para ‘68-tës, apo ‘64-tës. Mbase kur ndodhi ajo më Rankoviqin, nuk më kujtohet, mos t’i ngatërroj gjërat, por pas ndërrimit të Rankoviqit, ndodhen të gjitha këto. Pra një numër njerëzish u detyruan ta lëshojnë vendin e pu…

Marijana Toma: Shërbimin?

Zoran Plećaš: Jo vetëm shërbimin por edhe Kosovën. Ashtu ndodhi atëherë, “Eh, ti ke qenë kështu, tash pritem mu se do të…” Si? Njerëzit, deshtën apo nuk deshtën, u larguan. Tjetër, a dini se si ka qenë, është ligji i shkruar. Dhe Tito nuk u lejonte serbëve që të kthehen në Kosovë. Baba im edhe xhaxhai, meqë kanë qenë në luftë,  prindërit ju kanë ikur nga Kosova dhe pastaj kanë ardhur deri në Kurshumli. Eh, këtu tani ka qenë çështja, si të hyhet në Kosovë meqë është ndalesa, por pastaj bandat e Likës hynë dhe u ulën në vagonetë dhe si e ka dhanë Zotie dhe ata drejtë, mirëpo ata nuk shkonin në pronat e tjerëve, por në tokat e tyre drejtë në Prishtinë dhe Bardhosh, kjo ishte shumë… Edhe kjo ishte presion që të zvoglohet numri i popullsisë serbe. Kjo ka filluar që atëherë, nuk është se tani ka filluar  por që atëherë.

Mua më kujtohet edhe një gjë. Më ka treguar gjyshi im i ndjerë, deri në kohën kur u vra mbreti  Aleksandër. Ai u vra në Marsej?

Marijana Toma: Po, në Marsej.

Zoran Plećaš: Ai është, si më thënë këte, ai ishte, ai nuk i ka shpërngulur shqipëtarët por thjeshtë ai e ka ble atë tokë në Anadolli[8] dhe ua ka ofruar një tokë më kualitative. Thotë, ja këto janë fjalët e gjyshit tim, thotë sikur mos të fillonte lufta, si vepronte ai për dy vite, nuk do të kishte ngelur asnjë shqipëtarë në Kosovë. Sepse thjeshtë ata filluan të shpërngulen masovikisht sepse ata kishin kushte atje më të mira. Më shumë se atë tokën që e kanë në Kosovë, për shtëpi e gjëra tjera kanë fituar para. E atje e kanë marrë tokën më kualitative, kështu flisnin dhe ashtu ka ndodhur. Por mirë, kaloi, ishte si ishte mirë por kaloi. Por kjo ishte, këtë po e flas nga rrëfimet.

Sa i përket Prishtinës të cilën e kujtoj, do të thotë e kujtoj me ata shqipëtarët dhe turqit, muslimanët. Në fund të fundit një pjesë e muslimanëve dhe të turqve kanë shkuar me serbët në shkollë, e njejta paralele. Shiko, edhe në paralele, tek ma vonë, unë ju tregova që shkollën fillore e kam kryer me atë shqipëtarin, Ismetin, mirëpo më vonë ka filluar, sepse ne më vonë pas kësaj jemi detyruar të njohim në nivel të fakultetit gjuhën shqipe, mirëpo nuk ka pasur shumë shqipëtarë, mandej ata kanë mësuar, dhe këtë e them unë, jo me dhunë, por kanë mësuar serbisht pasi që ka pasur më shumë [serb]. Iu është dashur për komunikim, pak kanë qenë ‘poshtë’. Me kohë, me natalitet, kur ne ishim dy, dy ishim edhe kur e përfunduam shkollën fillore. Dy paralele shqipëtare dy serbe.

Marijana Toma: Dy serbe?

Zoran Plecas: Madje në paralelen serbe kanë qenë 30 ndërsa atje kanë qenë 20, 22, më pas e tëra ndryshoi.

Marijana Toma: Kur jeni, ju jeni punësuar menjëherë, menjëherë përgjatë studimeve më treguat?

Zoran Plecas: Puna e parë ka qenë këtu, ju tregova kur e përfundova, kur apsolvova dhe kto, në shkollën ekonomike isha profesor. Kjo ishte në vitet e ‘80-ta.

Marijana Toma: Në Prishtinë apo?

Zoran Plecas: Jo, në Lipjan.

Marijana Toma: Në Lipjan.

Zoran Plecas: Në Lipjan, në Lipjan. Pasi që në Prishtinë nuk kam gjetur, atëherë në Lipjan. Ashtu u kuptua se nevojitej një kuadër, ky që ligjeronte lëndën e ekonomisë e kishte gjetur një punë të re dhe ai ishte mik i imi, dhe më thotë, “Hajde mik, unë po shkojë atje, ti hajde këtu”. Dhe kështu, duke u nisur nga kjo unë kam ardhur deri te kjo punë.

Marijana Toma: Si dukej kjo? Pra kjo ishte, në këtë shkollë shkonin vetëm…?

Zoran Plecas: Jo, jo, së bashku.

Marijana Toma: Ah, së bashku.

Zoran Plecas: Së bashku. Unë po ju flas për ‘81-tat. Deri ‘89 të gjithë kemi shkuar së bashku.

Marijana Toma: Po.

Zoran Plecas: Dhe kemi jetuar. Kemi vazhduar të jetojmë. Mirëpo së bashku kemi shkuar. Vetëm se nuk kemi qenë në paralele të njejta, ndoshta dikush edhe ka qenë. Mirëpo së bashku. Paradite ke pasur klasat prej të parës deri të katërtën, mirëpo të gjithë i ke prej të parës deri të katërtën fëmijët shqipëtar dhe serb.

Marijana Toma: Si është dukur kjo?

Zoran Plecas: Paj normal. Ka pasur grindje, mirëpo nuk ka qenë me bazë në nacionalitet, pse je shqipëtar. Ka qenë kjo, kalon pranë dhe të mëshon, ti ate, e kupton? Sikurse edhe sot, në fund të fundit në çdo shkollë është kjo. Nuk e di, kur njeriu mendon, ndoshta këtu është edhe më keq se atje ‘poshtë’. Por normal, mirëpo kjo nuk ka qenë, nuk ka ndodhë për shkak të kësaj. Më kujtohen ato të parat…

Pasi që babai im, Nikolla është quajtur, pasi që janë ndarë [prindërit], ai ka punuar, mirëpo i ka lënë dy fëmijë prej shtatë dhe nëntë vjet në atë shtëpi. Dhe ai ka punuar në sindikatën e Kosovës, dhe për të pasur njëfarë kontakti me neve, i është dashur ta zgjerojë rrjetin për një kilometër, të paguaj për të, që të jetë në kontakt me ne, të na kontrollojë, të na thërrasë, sepse asgjë… mua më kujtohet, ne po flejmë, cingërron telefoni, kohë e keqe, thotë Nikolla, unë po e dëgjojë bisedën para se gjithash, “Dil, kur të nisen fëmijët për në shkollë”, pasi është shkolla e jonë, shtëpia e jonë ka qenë afër shkollës dhe pastaj është detyru të dalë edhe se në rrugë kryesore për t’i kthyer fëmijët që të mos shkojnë, që të mos mblidhen, ai e ka marrë direktivën, atëherë ata të Lidhjes Komuniste, LSPP [Lidhja Socialiste e Popullit Punues], nuk e di as se si, ai e ka pasë marrë urdhëresën për të dalur atje, baba dhe xhaxhi Boro, njëjtë luftëtarë i parë, Trgovçeviqi, e ata dolën dhe i kthyen fëmijët  sikur nuk ishin pastaj dhe të tjerët profesorët pastaj ai e ka sqaruar se e ka marrë direktiven e që në atë kohë ato janë respektuar. Ishte urdhër.

Marijana Toma: Prej së larti?

Zoran Plecas: Po, urdhëresë prej së larti, çka po thua? Kështu pra, kështu ishte. Të gjitha kanë ndodhur. Dhe atëherë kështu filloi pak ky lloj shtresëzimi, jo i  vogël.

Marijana Toma: Kur e kini vërejtur për herë të parë këtë lloj shtresëzimi si e quani ju apo atë lloj ndasie?

Zoran Plecas: Ndasia e parë sipas meje, hajde unë jam, mirë në fillore nuk mundet akoma as me… Aty ka klasa e tretë, katërt në shkollën e mesme, veç më kujtohet. Sepse, ne në fillore nuk kisha mundur  të them, nuk mund të them tani sepse megjithatë jemi fëmijë, dymbëdhjetë, 13, 14 dhe pastaj 17, veç atëherë fillon të vërehet. Sepse filluan që të sillen  më vrazhdë me gratë, me vajzat tona, sulmues.

Pa marrë parasysh, shkolla ekonomike ishte matanë rrugës së kasarnës në Prishtinë mirëpo prapë është dashur të shkohet me autobus apo në këmbë. Ne një paralele, dy paralele ishim ne në ekonomik, nga një paralele dega e tregtisë, një për furnizim, një drejtim i tregtarisë dhe turizmit, po. Do të thotë pesë paralele përvjet kanë qenë, e këtu ishin shqipëtarët më së paku ata ishin dyfishi, më së paku dyfishi. Ato shkallët e ngushta kështu që, a po kupton. Mirëpo prapë, i mbajtën aq sa mundën nën kontroll, them unë, aq sa mundën kanë mbajtur nën kontroll. Mirëpo ndjehet këtu, nuk e di a është fillimi i pubertetit, i djemve, vajzave, kjo, ajo, mirëpo ndjehet ajo mendjemadhësia. E dinë, kur fillojnë të tregojnë forcën, kur janë më shumë prej tyre. Do të thotë kjo nuk është forcë, jo. Çka pra? Forca është më e keqja, apo kështu filluan të shkruajnë atëherë. Nuk ishin ata, atëherë nuk kishte UÇK, disa të vjellura të shkruara kundër serbëve, a kupton.

Marijana Toma: Më tregoni, ju më thatë që vajzën e parë Milicën, a po, e keni lindur më ‘81?

Zoran Plecas: Këtë të dytë më ‘83 dhe më të voglën më ‘91.

Marijana Toma: Bravo ju qoftë! Në këtë periudhë, ju ishit i punësuar, keni punuar apo?

Zoran Plecas: Po, po.

Marijana Toma: Atëherë, në cilin vit jeni martuar?

Zoran Plecas: Po, më ‘81 jam martuar. ‘81 jam martuar, 15 mars ashtu.

Marijana Toma: Ku keni jetuar me bashkëshortën?

Zoran Plecas: Së bashku me babën në atë shtëpi e cila, pra së bashku.

Marijana Toma: Aha me babën.

Zoran Plecas: Në atë shtëpi deri më ‘99. Me tre fëmijë me një babë i cili siç ju tregova nuk është martuar. Vëllau tashmë kishte ardhur këtu, edhepse u kthye në vitin 2000, ‘94-5. Mirëpo unë kam pasur një banesë. Kam punuar falë Zotit dhe bashkëshortja e tij ka trashëguar një banesë dhe ka shkuar në atë banesë për të mos u bërë turmë. Dhe babai im i ka thënë që nuk ka nevojë, unë isha mësuar të jetoja me të. “Ja ku e ke banesën, nëse ta jep Zorani nëse jo gjejë privatisht”. Kështu është njeriu. Ka pasur dëshirë të jetojë i vetëm me nipa dhe mbesa, me neve, është mësuar njeriu që nga ‘81-ta tash 13, 14 vjet që kemi jetuar bashkë dhe përnjëherë u bë një ndryshim jo i natyrshëm, e nuk ke jetuar asnjëherë me neve [fjala është për vëllaun]. Por, mirë ashtu ishte atëherë.

Marijana Toma: Dhe kjo periudhë, viti ‘81, ai kaos në Kosovë?

Zoran Plecas: Po.

Marijana Toma: A ju kujtohet diçka nga kjo periudhë?

Zoran Plecas: Si jo. Kështu tash unë duhem. Pra shtëpia ime është larg nga fakulteti Ekonomik, vija ajrore njëqind metra, shtëpia pra. Kjo është qendra e qytetit, kjo, ajo. Dhe tash, Sonja ishte shtatëzanë me Milicën, demostratat kishin filluar. Me 11 mars[9] jam martuar ndërsa me 15 mars kanë filluar demostratat. Sonja tashmë veç ishte shtatëzanë e edhe kjo ndodhi, unë dhe ajo shkuam diku më duket. Sepse kjo ishte me etapa, së pari në mars, pastaj në pushim, mirëpo kalon një grup i cili po ikte, ndjekej nga policia. Nuk ndjekeshin nga policija e Kosovës por nga [policia] përforcuese. Eh tash ne, “Ne jemi serb”. Bash brengosëse për ta që ne jemi serb, ai na thoshte të largoheshim, serb, për të është njejtë, ai nuk njeh njëri. Ai ka marrë urdhërin të kryej punë. Tash ti je serb, ty në balli po të shkruaka që je serb. E ne kishe, po edhe ne jemi serb, të shikojmë apo, mirë kjo ishtë marrëzi, rinia. Ne jemi serb kishe. Këtë e kujtoj. E kujtoj. Pas kësaj më kujtohet, unë dhe njëri, sepse nuk ka zgjatur një ditë, mirëpo zgjati një muaj e tepër.

Dalim unë dhe një fqinj i imi për shetitje. Ai shqipëtar, unë serb dhe prapë demostratat. Dhe demostratat ku të na kapin, aty te Këshilli Ekzekutiv te ai monumenti e kto. Dhe ne tash, ku të shkojmë, këtu ishte një kafene “Kod Ćora” [Te Çora] para komunës edhe ne, e ne ishim miq të vjetër unë dhe ky shqipëtari, ata po gjuajnë lot gazsjellës, e ne po ikim, ku, në kafene. Njifarë Koso bllokonte derën. “More, Koso hape deri se po na kapën këta do të na vrasin”. Për fatin tonë të mirë ka qenë Mile i shpejt dhe ai e hapi dhe hyrëm. Mirëpo, shiko, ai ishte shqipëtar, ani çka.

Ne nuk shkuam në demostrata. Këtë familja nuk e… do të thotë së bashku kemi dalur për të shetitur. Pra, edhe sot kur shkoj ‘poshtë’ ai të gjithëve u tregon kur unë dhe ai kemi qenë në demostrata. “Iknim që të mos na rrahnin. Unë shqipëtar, edhe me një serb [me vete]”. Mirëpo ashtu ka qenë.

Shumë keq ka qenë pas orës policore dhe të tjerave që pasuan. Mos të flasim, mbylleshe në orën tetë, duhesh të kthehesh deri në tetë, nëntë, nuk e di, mos të përzij a ishte ora tetë apo nëntë apo dhjetë por duhet të ishe në shtëpi, ndoshta dymbëdhjetë, por ashtu ka qenë, po mendoj. Pastaj shkova në ushtri në vitin ‘82. Milica lindi në tetor pasi që gjithçka rrodhi dhe unë pas marsit kam shkuar në ushtri. Së pari më caktuan në Maribor dhe shkova në komunë dhe thashë, “Njerëz të lutem pse në Maribor më ka lindur fëmijë”. Ata u përmëshiruan dhe thanë, “Hajt, shko në Shkup”. Dhe kështu në Shkup kam shërbyer dhjetë muaj si vetëushqyes i familjes. kam qenë në kasarnën “Goce Delçev”.

Marijana Toma: E sa, a keni pasur miqësi apo keni ardhur më shpesh në shtëpi në Prishtinë?

Zoran Plecas: Po, kam ardhur non stop dhe Sonja vinte tek unë dhe unë shkoja atje. Pasi që ishte Shkupi-Prishtina, çka është ajo 60, 70 kilometra. Autobusët shkonin sikur tash çdo 15 minuta. Edhe atëherë shkonin, a kupton, atëherë ishte Jugosllavia. Nuk ka pasur as doganë, asnjigjë. Ulesh në Shkup dhe për një orë, një orë e gjysmë ke qenë në Prishtinë. Nuk ka pasur doganë, nuk ka pasur asnjigjë, po ka qenë gryka e Kaçanikut më e keqja, mirëpo mirë ka qenë. Shoferë me përvojë, verë.

Marijana Toma: Dhe kur u kthyet ju, ju u kthyet në punë apo e gjetët një punë tjetër?

Zoran Plecas: Jo, pasi që kam filluar të punojë këtë, unë mandej gjeta punën në këtë Drejtorinë për mallrat rezervë. Në atë drejtori unë gjeta punë. Kjo është ajo drejtoria për mallra rezervë, kam përfunduar atë fakultet, kjo, ajo dhe kam punuar. Dhe më pas, çka po di unë, kur u pranova nuk kam kisha diplomuar ende, megjithatë unë gjeta punë, nuk di të ju tregojë, mendoj ka qenë punë në kontabilitet dhe atë kontabilist për materiale.

Mirëpo ju nuk e dini që ajo është më e vështira. Shiqo, e pranoni një ditar kaq të madh {tregon me duar} dhe aty kartelat e blerësve, furnizuesve, malli, dhe secilën duhesh ta regjistrosh në kartelë dhe të shkruash këtu ndërsa indigo ndër te që të mbetet një kopje. Unë kam përfunduar fakultetin, mirëpo shiqo, nëna ime ka qenë kontabiliste por ajo nuk e ka pasur të përfunduar as shkollën e mesme, mirëpo gruaja ka ditur t’i rregulloj perfekt, kjo, çka tjetër.

Unë kam lutur Zotin të më bartin diku tjetër sa më shpejt, mirë, por kadal-dale me kohë unë jam dëshmuar si punëtorë i mirë dhe i vyer dhe më kanë bartur në drejtorinë e njejtë, në sektorin e kontrollit të mallërave rezervë. Sepse kjo ka qenë kontrolla e mallit rezervë, kjo ka qenë Drejtoria federale, ka distribuar me mish të gjallë, ashtu quhej ai program mish i gjallë për dyqane, për individ në dyqane të cilët merrnin kredit për pesë lopë, dhjetë lopë, dhija, dhenë. Pastaj, të mirat blegtorale të cilat i kishin prej Dubravës në Istog, peshqit e Istogut, mandej farma e derrave në Fushë Kosovë, farma e gjedheve njejtë në Fushë Kosovë, Dobrevë pranë Fushë Kosovës, pastaj fabrikat në Prizren dhe Gjakovë. Jo fabrika, por në Gjakovë ka qenë një firmë e madhe e pulave, bash e madhe. Të mos ju flas për sistemet e mëdha të fermave në Gjakovë sa më kujtohen mua, tani në bjeshkët e Sharrit, pjesën e baueshme të bjeshjëve të Sharrit, në Shtërrpce kanë pasur dhenë. Një pjesë e bjeshkës së Sharrit, në fakt kjo pjesa e goranëve, firma “Šar proizvodi [Prodhime të Sharrit] i cili ka pasur shumë dhenë të cilat kanë qenë shoqërore. Do të thotë ata kanë prodhuar edhe qumësht edhe djathë edhe gjithçka, edhe leshin e dhenëve edhe të gjitha. Edhe sot e asaj dite ekziston djathi i sharrit.

Marijana Toma: Po.

Zoran Plecas: Djathi i Sharrit i cili është i mrekullueshëm. Do të thotë prej atyre dhenëve, prej dhenëve natyrale është mbaruar e tëra aty.

Marijana Toma: Kjo ishte ashtu deri sa ishte e madhe.

Zoran Plećaš: Ajo ishte, e dini çfarë ka financuar shteti. Do të thotë, ti i merr disa resurse bazë, ty të shërben që atë fond me dhenë, kuaj, buall, po mendoj hajt edhe peshqit e Istogut, do të thotë për ta përmirsuar, për të pasur për ushqim, që kur të vie kjo periudha e dimrit që të mund të, që të qëndrojë si rezervë, rezervë federale. Kjo vlen poashtu në rast të luftës. Por në fakt vendasit, njerëzit merrnin disa resurse, e në fakt ishin të detyruar të dorëzojnë një dele. Për atë dele kanë përfituar nga të gjitha produktet e dhenëve, përkatësisht qengj, lesh, qumësht, e tëra i ka mbetur atij. Natyrisht, aty ka pasur edhe keqpërdorime. Në Gjakovë i patëm gjetur si mbajnë dhija në katin e pestë.

Marijana Toma: Në banesë?

Zoran Plecas: Po de. Ka ardhur kontrolla, prit bre se po shoh në regjistrim disa. Ishte keqpërdorim. Ne jemi të prirur për të gjitha ato. Ato kanë qenë burime të gjalla, para, na jipte. Mua më kujtohet, mua më kujtohet, nëse juve ju kujtohet ka qenë Fondi për Zhvillimin e Kosovës.

Marijana Toma: Po. Fondi për Zhvillim apo për Ndihmë, diçka kështu ka qenë.

Zoran Plecas: Për zhvillim. Në fakt, përditë në atë fond janë derdhur më së paku një milion dollarë.

Marijana Toma: Sa?

Zoran Plecas: Një milion dollarë, minimum.

Marijana Toma: Ku janë alokuar ato para?

Zoran Plecas: Do të thotë, presidenti i Fondit, këtu ishin serbët, këtu ishin shqipëtarët, ndërsa të hyrat derdheshin në Kosovë, pra këto janë para të gjalla njerëz, para të gjalla. Prej tyre janë ndërtuar shkollat, rrugët, shtëpitë. Para shkollës ky drejtori kishte ndërtuar edhe pesë shtëpi për vetën dhe fëmijët. A më kuptoni? Kjo është atëherë dhe atëherë ka qenë një shumë marramendëse. Dhe ka qenë një kohë, këtë baba im i ndjerë e ka drejtuar këtë Fondin e Titos për bursa të studentëve, më së shumti studentët [ka mbështetur] ky Fondi i Titos.

Ishin këtu edhe shqipëtarët dhe serbët. I kishin kriteret në bazë të të cilave mund të aplikoje që në fakt të konkuroje. Tash i thonë aplikim atëherë thuhej konkurs ku mund të konkuroje. Të duhej të dëshmoje gjendjen materiale dhe mesataren në fakultet ta keshë. Dhe normal që në shtator [të aplikosh] pasi që atëherë nuk i ke pasur pesë afate. E ke pasur janarin dhe qershorin dhe shtatorin. Nëse në këto tri afate nuk arrin kushtin atëherë do të dështoje. Nuk kanë qenë pesë, tash pesëmbëdhjetë afate janë. Sepse faktikisht, ne duhej që në qershor dhe shtator, për mua ishte viti i parë që aplikova.

Vitin e parë pasi që nuk kishte semestra dhe asnjigjë. Vitin e parë në ekonomik, po flas pë ekonomikun, i kemi pasur tetë provime. Ashtu ishte kjo, dhe kadal-dale. E dini, i kemi pasur. Në vitin e dytë tash më e ke mundësinë të japësh një provim në janar, mirëpo viti i parë ka qenë më i vështiri. Në fund të fundit edhe këtu ka qenë kush po drejtohet ku.

Marijana Toma: Po, në fakt këtu është vendosur.

Zoran Plecas: Po, ky ishte momenti ku vendosej. Dhe kështu ishte kjo.


[1] Jugoagenti është agjencijoni detaro-lumor për transportin e mallërave, e themeluar para me shumë se 60 vitesh ne ish  Jugosllavi.

[2] Poshtë i kanë thënë Kosovës nga ana e serbëve, pasi që qendra është konsideruar Beogradi, Serbia.

[3] Jugopetrol është kompani e naftës, e themeluar në vitin 1945 në Novi Sad si ndërmarrje shtetërore e petrolejit. Ka qenë njëra nga kompanitë më të sukseshme në ish-Jugosllavi.

[4] Partia Socialiste e Serbisë, partia në pushtet në Serbi prej vitit 1990, nën udhëheqjen e ish kryetarit   Sllobodan Miloševiqit.

[5] Mendohet për hotelin më të madh në Prishtinen e para luftes, hotel Grand, i cili gjindet ne qendër të qytetit.

[6] Sekretariat Unutrašnjih Posla – Shërbimi i punëve te brëndëshme.

[7] Mendon në Plenumin e Brioneve të vitit 1966, ku më pas Rankoviqi përjashtohet nga LK Jugosllavisë.

[8] U Turskoj.

[9] Folësi i ngatërron datat. Demostratat e vitit 1981 kanë filluar me 11 mars.

Pjesa e Dytë

Marijana Toma: Pra, ju në atë kohë keni punuar? Bashkëshortja juaj poashtu ka punuar në “Jugopetrol”?

Zoran Plecas: Ajo ka, eh shumë mirë më keni pyetur. Ajo ka përfunduar fakultetin, mos me t’rrejtë, ‘81, ‘82. Po hajt, nuk dua, nuk e di [sakt]. Ajo është katër vjet më e re, ‘83-tën, ‘84-tën. Tash meqenëse kishte ardhur deri te një akcion i Lidhjes Komuniste që njerëzit të cilët kanë të përfunduar fakultetin, në byronë e punësimit, sipas direktivava të partisë duhej që të vendosen nëpër firma [organizata shtetërore].

Siç duket Zoti është përkujdesur dhe atë menjëherë e kanë punësuar në “Jugopetrol”. Ne as që e kemi ditur, mirëpo ndodhi. Në organizatën e saj nuk ka pasur asnjë, hajde ta dërgojmë aty njëfarë Sonja Pajiç. Do të thotë një zyrtarë nga enti [i punësimit] e ka punësuar atë. Ne as që kemi ditur që konkursi ka qenë i hapur, që të paktën të bësh ndonjë lidhje në ent që të të punësojë aty, mirëpo kjo ka ndodhur brenda natës dhe më pas këta marrin vendimin nga drejtori i entit me listën e ekonomistëve dhe ai nënshkruan atë se ku kush do të shkojë. Bashkëshortja ime morri punën në “Jugopetrol”, një kolege e saj morri punë në “Eksimpros”, ndodh që kanë qenë me dhjetëra serb, a kupton, dhe dhjetë shqipëtarë. Nuk ishte kjo, një fat i pastër. Dikush ka marrë punë në “Eksimpros”, dikush në Këshill Ekzekutiv, dikush në bankë, varej.

Mirëpo atëherë në atë moment kanë qenë ndoshta pesëdhjetë e më shumë shqipëtarë, shumë serb, turq në ent të cilët kanë sistemuar [punëtorë] ekonomistë, gjygjtarë. Meqenëse të mjekësisë nuk kanë qenë në ent, por kanë qenë deficitarë dhe ata pas përfundimit të fakultetit menjëherë kanë mbetur në fakultet, gjegjësisht në shtëpi të shëndetit pasi që kanë qenë bursist, pra, në spital zakonisht dhe fakultet. Dhe atëherë Prishtina ka pasur fakultet dhe ka qenë në zhvillim dhe ka pasur nevojë për kuadro, dhe ata të gjithë, në të vërtetë gjenerata ime, të gjithë ata që janë munduar pak kanë mbetur në fakultet, dhe ia kanë dalur të bëhen profesorë të rregullt.

Ka shumë prej tyre që kanë përfunduar mjeksinë, mirëpo ka edhe prej tyre që kanë vazhduar dhe janë bërë mjek, mirëpo ka prej atyre që kanë marrë drejtim shkencorë dhe kanë vazhduar me studime të mëtutjeshme, magjistraturë, doktoraturë dhe ato tituj tjerë që vijnë, profesorë të jashtëm. Jo, asistent, pastaj i bëhesh profesor i jashtëm, tani i rregullt dhe deri në fund. Jo, por po çka po them është që ekziston edhe ajo që e përfundojnë me 65, mund të qëndrojnë deri më 75, nuk më kujtohet sakt emërtimi. Pastaj bëhen profesorë përjetshëm të angazhuar. OK, pse jo nëse dikush është gjeni, pse jo, duhet, mirëpo ashtu ndodhin keqpërdorime, por mirë.

Kështu që, gjenerata ime sa i përket kësaj, pra prej shkollës fillore 90 përqind kanë përfunaduar ekonominë, drejtësinë, mjeksinë, ndërtimtarinë, arkitekturën, dhe këto. Dobët ka qenë në fakultetin e bujqësisë, të ju them të drejtën. Mirëpo ka profesorë të serbishtes, frengishtës. Fakulteti Filozofik ka pasur drejtimin Gjuhë dhe Letërsi Serbe, tani Gjuha Angleze dhe Franceze, këtë e di, dhe Rusishtja. Pranë Filozofikut ka qenë ajo, e pastaj, më vonë, mirëpo kjo ka qenë baza atëherë. Prishtina ka pasur fakultete pas ‘68-tës. Ka filluar pasi që deri më atëherë ka qenë Univerziteti i Beogradit, pas kësaj është themeluar.

Marijana Toma: Ju në fakt… kjo po duket si një jetë e mirë dhe stabile. A vëreni ju këtu në këtë periudhën, mesi i ‘80-tave fillojnë prapë trazirat politike në Kosovë, a ka qenë kështu?

Zoran Plecas: E dini çfarë ka qenë trazirë tek njerëzit të cilët duhej të punësoheshin në proporcion me numrin e banorëve. Për shembull është dashur të pranosh dhjetë shqipëtarë dhe një serb dhe ky ishte në raport me numrin e banorëve, do të thotë apo shtatë. Unë kur jam pranuar në atë Drejtorinë për rezervë të mallrave, pasi që ky ishte një kolektiv i vogël, dhe nuk kanë mundur t’i pranojnë dhjetë, mirëpo unë jam serbi i vetëm që është pranuar, pesë shqipëtarë janë pranuar. Mirë nuk kanë qenë të gjithë, dikush ka qenë pastrues, dikush shofer, a kupton.

Mirëpo firmat e mëdha si “Obiliqi”, po flas për “Obiliqin” {a mundem, më fal të ripozicionohem?} pasi që “Obiliqi” ka qenë gjigant, njëzet mijë njerëz ka punësuar, e dini se si është kjo kur duhesh të punësosh dikend. Tash këtu duhet, këtu edhe duhesh të punësosh një në dhjetë. E pranon një serb, dhe dhjetë prej këtyre. Dhe ky ishte tashmë fillimi. Tash kjo më ‘84, kjo ajo, dhe e tëra fillon. Prej kësaj e deri te Batusha (e pakupt.), pastaj fshatarët e tëra me kohë, kjo u mbledh në popull. Meqenëse fshatarët kosovarë janë të vuajtur, janë të vuajtur. Ata gjithnjë kanë jetuar në këtë mjedis. Të gjitha këto fshatëra serbe, edhe sot asaj dite. Ata kanë jetuar të rrethuar me shqipëtarë edhe atëherë. Atëherë ishte ajo, ata e kanë hecë atë rrugë, ata kanë luftuar gjithë jetën. Në fund të fundit edhe lufta, ato divizionet e Skanderbegut kanë pastruar, kanë bërë krime edhe gjatë luftës. Në frontin[1] e Sremit kanë shkuar Ballistët nga Drenica apo ngado që kanë ardhur, nuk e di. Ata kanë vrarë gjysmën dhe u kthyen në atë kombinat. Kjo është kjo.

Marijana Toma: Kjo periudhë gjatë të ‘90-tave tash që fillon. Kjo është një periudhë, në fakt, ju jeni gjenerata e ‘55-tës një periudhë e zhvillimit tuaj profesional, ju atëherë keni qenë i pjekur me moshë.

Zoran Plecas: Po, po në moshë të pjekur për punë.

Marijana Toma: Plot fuqi. Si duket të punosh në një, pra tash janë edhe sankcionet dhe të gjitha që vijnë me këtë kohë?

Zoran Plecas: Unë ju tregova që deri më ‘89, ‘90 kam punuar në  “Jugoagent”. Unë po ju tregojë që deri atëherë me të vërtetë kam qenë, “Jugoagent” ka qenë firmë e fortë atëherë. Tash nuk e di nëse ekziston më. Kjo ishte në Beogradin e Ri, në komunën e Beogradit të Ri ajo ndërtesa e madhe. Kjo është një firmë e madhe. Mirëpo ka pasur punë, e tash si. Unë kam vërejtur diçka dhe kam hapur firmën time. Jo që unë jam diçka, mirëpo i kam pasur ato [idetë] të mijat. Pasi që unë kam punuar në “Jugoagent” dhe kam njohur njerëz, këte, ate. Pasi që unë në “Jugoagent” kam pasur privilegjin të kem faks, të kem telefon, ndërsa fshatrat serbe të rrethit të Prishtinës, kah Novo Brdo [Artana] atje nuk kanë pasur telefon. Unë ashtu i njoh këta drejtorat e “Prekolcentra”. I njoh ata të cilët kanë ardhur të dorëzojnë ndonjë vendim me faks, e kanë përdorur, do të thotë të ndihmojmë. Edhe sot e kësaj dite janë këta njerëz të cilët jetojnë në Novo Brdo, dhe ekziston komuna e Novo Brdës. Kjo ishte më vonë, mirëpo edhe sot ekziston. Mirëpo edhe atëherë duke i njohur gjithë këta njerëz kadal-dale e kam kuptuar që prej “Jugoagentit” s’ka… njoftova disa njerëz në këtë punë, kontakte, këte ate njoftoj dhe vendosi ta hapi “Akomën”.

Marijana Toma: Këtë firmën tuaj private?

Zoran Plecas: Po, “Akoma”, por meqenëse unë nuk kam qenë ekonomikisht mjaftueshëm i fortë, unë kam qenë, nuk mund të them në mesin e të parëve, ndoshta kam qenë, mirëpo i pari i cili ka pasur D.O.O. Dhe kur kam shkuar ta regjistroj ky gjygjtari, kryetari i Gjygjit të Lartë më thotë, “Zoran, unë nuk e di çka është kjo d.o.o., por do ta nënshkruaj pasi që ta njoh babën dhe të gjithë, por unë nuk e di çka është d.o.o. mirëpo ti je i pari”.

Marijana Toma: Me çka është marrë firma juaj?

Zoran Plecas: Me tregti, mirëpo një emërtimi “Akoma” çfarë do të thotë? Mirëpo nuk fillova të tregojë si nuk kam pasur kapital të mjaftueshëm unë u bashkova me njërin, e ky ishte “Agrovojvoda” nga Vrshaci dhe “Agrobanat” nga Plandishte. Do të thotë këto inicialet “A” në fillim dhe në fund, ndërsa kjo në mes nga Kosmeti.

Marijana Toma: Aha.

Zoran Plecas: Dhe ky ishte një… ndërsa tek šiptari[2] kjo do të thotë përparim[3].

Marijana Toma: Përpara?

Zoran Plecas: Përparim, përparim. Më pyesnin se si më është kujtuar kjo. Unë ju thoja se nuk më është kujtuar, mirëpo kur ma përkthenin kuptimin. Më thonin të vetmit ty që të është kujtuar. Thoja, po, po nuk mundja tash t’ua prishja, as nuk isha i trentë t’ua shpjegoja çka ka qenë thelb kjo. Kjo është kjo. Do të thotë unë e kam ndjerë nevojën. Shkova në “Boro e Ramiz” atëherë “Gërmija”, shtëpija më e madhe e tregtisë filloi të kolapsojë. Ka qenë një hapësirë e madhe prej 200, 210 kuadrat, ka qenë aty njëfarë orendie dhe unë këtë e mora.

Me ndihmën e njerëzve në “Agrovojvodinë” të cilët më kanë ndihmuar që t’i rregulloj këto dhomat për ngrirje, me disa vitrina të vogla, disa… i sollën njerëzit nga dyqanet në Vojvodinë, disa rafta, kur nuk ke, më jep çfarë të kesh. Dhe kështu kadal-dale kemi filluar të jetojmë.

Unë i pari kam marrë, i pari kam marrë, mendoj që e fundit ka qenë dhoma e ngrirjes e cila është montuar nga “Soko Mosta”. “Soko Most” është një fabrikë e madhe e pajisjeve ngrirëse. Kjo është dhoma ngrirëse e fundit që është montuar para luftës. Kjo është në vitin ‘91. Pasi që lufta në Bosnje filloi më pas. Ata në të vërtetë, nuk do ta them, mirëpo ka qenë dhjetë ditë para fillimit, mirëpo këta të “Agrovojvodinës” dhe “Agrobanatit” kanë punuar me ta dhe i kanë lutur ta montojnë pasi që unë do t’i paguaja ata përmes mallit, e kuptoni unë mallin e tyre ta distribuojë dhe kjo ishte në të mirën e tyre, posaçërisht “Agrobanati” ishte i interesuar. “Agrobanati” në Plandishte ishte një prodhues i pulave, kanë pasur një fermë të madhe. Kanë pasur pula, krahë, pula të tëra dhe në copa nëse ju duhet. Mirëpo kanë pasur interes, pasi që bota muslimane që jetonte ‘poshtë’ ata e hajnë këtë. Ky ka qenë një vizion i imi, dhe vazhduam.

Dhe më pas kjo ka qenë shumë interesant, hapja e diçkaje të re. Unë ia lashë emrin diskont. Çka është tash kjo diskonti “Akoma”, çka është kjo? Shuaj. Të jetë diçka e re. Unë kam pasur një vizion në kokën time dhe më pas hajt ta emërojë ‘diskont’ dhe do të tinglloj si diçka më e lirë. Kjo ishte në vitet ‘90, 91. Do të thotë kur erdhi Slloba në pushtet[4] dhe kjo ardhje, dhe më pas hajde kinse unë nuk po përshtatem. Mirëpo kujdes sepse atëherë edhe Šiptari masovikisht kanë lëshuar punën siç edhe folëm më parë, çka tash.

Marijana Toma: Po. Ju keni pasur edhe të punësuar?

Zoran Plecas: Po, po, natyrisht që po.

Marijana Toma: Sa?

Zoran Plecas: Do të thotë, neve ishim, unë kam qenë drejtor dhe njëri nga pronarët, po drejtor. Sekretaresha ka qenë serbe, ndërsa këndejmi ka pasur romë, jevgë, një serb dhe një shqipëtar, dhe një turk. Të gjithë.

Marijana Toma: Të gjithë.

Zoran Plecas: Të gjithë, mirëpo ata ishin njerëz nga Prishtina.

Marijana Toma: Me të cilët më parë, më të cilët jeni njohur?

Zoran Plecas: Po shiqo, unë ua kam njohur prindërit. Ata ishin fëmijë më të rinjë se unë. Po, unë, kemi punuar dhe unë jam kujdesur se si ta shesim mallin. Unë i pari kam, këtë ma thonë të gjithë, pasi i kisha vitrinat ngrirëse unë ato mund t’i ndaja vitrinat. Njëra ishte me program të mishit të thatë që do të thotë çajna [lloj mishi i thatë] këto e ato gjëra, dhe të gjitha me bazë të derrit. Tjetra, programi me mish gjedhi. Do të thotë suxhuku, salsiçe gjedhi, ai suxhuku i tyre, prshuta dhe të tjera, kaqkavalli, djathi. Fizikisht, do të thotë fizikisht të ndara. Pasi që respektoj fenë e tjetrit e respektoj edhe veten.

Marijana Toma: Po.

Zoran Plecas: Mirëpo kujdes, çfarë tjetër kam prezantuar, jo prezantuar mirëpo muslimanët e kanë ramazanin i cili zgjatë 30 ditë dhe normal që kujdesen për çdo gjë. Njerëzit nuk hajn në këtë kohë, për shembull nëse agjerimi bie në verë as nuk pijnë, as nuk hajnë deri sa nuk bie terri. Eh, unë atëherë, pasi që u mendova, pse nuk i blej unë edhe dy thika, tri. Nëse unë e prej çajnan pse t’ua përlyej atyre agjërimin gjersa prej suxhukun ose prshuten, kështu që i ndaj unë ato fizikisht, fizikisht i ndaj që mos të mundet ai që punon, do të thotë mund t’i përziej, zhvendos mishin, dhe unë kisha dy maqina mishi.

Marijana Toma: Që të mos përzihej derri me gjedhet?

Zoran Plecas: Gjedhet.

Marijana Toma: Po.

Zoran Plecas: Te pulat s’ka nevojë për prerje. Unë i merrja pulat e ngrira, kështu që ose u jep kaçik, ua jep kaçikun e ngrirë. Sepse zakonisht kjo, e dini si, më e mira shkonte tek të varfërit. Çfarë shitej më së miri, krahët, ndërsa te ata thuhet kaçika. “Drejtor, kur do të merrni kaçika?” Më besoni unë kam shitur shtatë, tetë tona kaçika. Çmimi ishte shumë i volitshëm atje. Nejse, tash këtu është delikates, e ti vëje në skarë edhe, por atje ishin të varfër. Edhe paketat prej dhjetë kilogram ishin më lirë të blihen, ndërsa familjet ishin të mëdha. Në kohë të ramazanit, vëje pak në supë, pak të zihet me pilaf, me oriz dhe vjen deri te njifarë pilafi, a kupton. Dhe unë kujdesesha posaqërisht për këtë.

Marijana Toma: Kjo është me të vërtetë fenomenale.

Zoran Plecas: Këtë ma kanë thënë edhe shqiptarët se unë jam kujtuar i pari. Po them s’kisha këtu shumë për t’u kujtuar, nëse nuk mendoni, çka mendoni që do të, çka? Ju duhet ta keni këtë ndjesi. Duhet ta keni këtë ndjesi duke respektuar juve, mua, neve, këtë ndjesi duhet ta kemi, ta ndërtojmë. Më thonë, mirëpo kjo është “Gërmija” (e pakupt.) për shtëpi të mëdha, por mos harroni kjo megjithatë është diçka private. Ju shqiptarët masovikisht keni hapur. Por, hajde të hyjmë në marketet tuaja, nuk ka mundësi të shohim diçka të tillë. Ruajeni, unë gjithnjë u kam thënë, ruajeni ate. Ruajeni fenë tuaj, ruajeni fenë tonë që të mund të jetojmë, asgjë më shumë. Kështu që unë këtë risi e kam sjellë, ashtu që të gjithë e kanë vërejtur. Vinin dhe më uronin, pasi që unë e kisha ndjerë nevojën, tre fëmijë i kisha në shtëpi.

Marijana Toma: Po.

Zoran Plecas: Ashtu e ndjen nevojën të kujdesesh për gjëra të tilla.

Marijana Toma: Kjo është koha kur vajzat tuaja shkojnë në shkollë?

Zoran Plećaš: Po. Milica e cila u lind në vitin ‘81, ‘88-tën ka shkuar në shkollë. Masha u lind në vitin ‘91, do të thotë ajo është më e vogla, ajo u lind më ‘91. Mirjana… do të thotë shkolla dhe shtëpia ime, të mos themi njëqind metra sepse është shumë. Unë mendojë se i kanë pasur pesëdhjetë metra [distancë].

Marijana Toma: Dhe gjithçka është në rregull…

Zoran Plecas: Ato shkojnë në shkollë, kthehen nga shkolla pasi që s’është nevojë të shkojë më larg.  Gjyshi si gjysh, nuk ka problem, sepse nuk ishte problem të shkojë pasi që nga oborri i shkollës fillonte rruga, por këtu ishin shtëpitë, njëra pas tjetrës. Nuk ishin njëra mbi tjetrën, por një mur në mes, me pesë-gjashtë ari për shtëpi. Faktikisht prej hyrjes së shkollës deri te shtëpia jonë, po flas me emra, shtëpia e Basrisë, e Naimit nga ana e djathtë. Nga e majta shtëpia e Radojkos, dhe shtëpia e Maliqit edhe Krasniqit, dhe tani shtëpia ime në një rrugë. Pra këtu ishin pesë shtëpi.

Marijana Toma: Po, aty i njihnit të gjithë fqinjët.

Zoran Plecas: Po këtu njiheshin, secili fëmi njihte tjetrin. Nuk kishte nevojë për babin, gjyshin, askend. Jo vetëm deri tek shtëpia ime, mirëpo në tërë lagjen e Aktashit. Pasi që unë në Aktash [kam jetuar], këtu njiheshin të gjithë. Ekzistonte respekti. E dini çfarë, kjo është shumë me rëndësi që të gjithë fëmijët përshendeteshin me më të vjetrit, përshendeteshin. Do të thotë, ta përshëndesësh Zotin, pasi që fëmijët e vegjël dhe të gjithë “Mirëdita”, dhe deshte s’deshte ti pyet se i kujt është, apo jo?

Marijana Toma: Po.

Zoran Plecas: Pasi që nëse dikush përshëndetet, dhe nëse të thotë diçka, çka po di. Kështu mendoj edhe sot. Ashtu ishte atëherë, mendoj, e kupton. Milica e ka kryer aty shkollën fillore dhe ka shkuar në gjimnaz.

Marijana Toma: E Masha atëherë…?

Zoran Plecas: Masha atëherë ishte… ‘99-tën Masha filloi klasën e parë, u regjistrua, ajo është gjeneratë e ‘91-tës dhe më pas.

Marijana Toma: Ndërsa vajza e mesme si quhej?

Zoran Plecas: Mirjana.

Marijana Toma: Ah, Mirjana.

Zoran Plecas: Mirjana është gjenerata ‘83, dhe më pas ajo e regjistroi gjimnazin, Milica e kreu vitin e tretë, Mirjana u regjistrua, do të thotë po flas për vitin ‘99, e Masha në klasën e parë fillore.

Marijana Toma: Atëherë kur filloi lufta.

Zoran Plecas: Po, po.

Marijana Toma: Mendoj…

Zoran Plecas: Në rregull ‘88-ta, pasi që dallimi i Milicës, Mirjana në të ‘90-tat, do të thotë Milica… eh shumë mirë u kujtova tash. Milica në ‘88-të e regjistroi shkollën fillore “Vladimir Nazor”. Kështu quhej atëherë.

Marijana Toma: E njëjta me atë të cilën ju e keni vijuar?

Zoran Plecas: Po. E regjistroi shkollën fillore “Vladimir Nazor” dhe ne e vërejtëm që diçka me syrin e saj nuk është në rregull. Dhe tash, e dini, ne e kishin një ekspert, një profesor, doktor të njohur Kujunxhiqi. Kjo është një lloj problemi, ajo, kjo. Duhet t’a mbajë një, ai ia vendosi një, nuk është fashë, mirëpo diçka për sy që… Ajo nuk kishte strobismus sipërfaqësor mirëpo të thellë. Unë punoja në “Jugoagent” dhe ngrita çështjen në instanca më të larta. Këta të mitë nga “Jugoagent” në të njejtën kohë shkonin në Trieshtë, nuk kishte këtu dhe ata e blenë atë pjesë. Më kujtohet ka qenë diku rreth njëqind e diçka, kjo kështu ishte dhe këtë e porositëm menjëherë sipas udhëzimit të doktor Kujunxhiqit, shkuam këtu në klinikën e syrit dhe kjo gruaja që e kishte kontrolluar, ajo e kishte shqetësuar Sonjën, që ky fëmijë vështirë që do të…

Në fakt ajo e kishte frikësuar që ajo, dhe më pas Milica e kreu klasën e parë, dhe menjëherë shkoi. Erdhi këtu, pasi që nëna me njerkun jetonin këtu, dhe dy motra i kam nga nëna. Dhe nëna ime e kishte dërguar dy herë në ditë në klinikën e syrit, qendrën klinike, klinikën e syrit, për ushtrime me atë prizmin. Dy herë në ditë edhe paradite edhe pasdite dhe kështu kadal-dale. Këtu Milica ime, kupton, më vonë ka bartë syza dhe tash ka përfunduar fakultetin dhe të gjitha ato. Të trija vajzat falë Zotit kanë përfunduar fakultetet. Pra me këmbënguljen e nënës sime, këmbëngulsinë e Milicës dhe ajo gjysmë viti ka qenë këtu. E çka deshta të them, atëherë drejtor ka qenë një shqipëtar.

Marijana Toma: I shkollës?

Zoran Plecas: Po, po. Ka qenë zëvendës. Mirë, unë shkova pa marrë parasysh, i thashë a din çka, pasi që të gjithë më njihnin dhe unë atij i thashë kështu, kështu. Milica s’mund të regjistrohet, në Prishtinë nuk mund të shërohet, i duhet të shërohet ‘lartë’, në Beograd. Të mos ndodhë ta humb një vit, sa do të zgjasë, a do të zgjasë gjysmë viti, a do të… Thotë, “Zoran, le t’i merr fëmiu librat me veti dhe me gjyshën le t’i mëson”. Dhe ashtu ndodhi. Milica shkoi, u shërua, mirëpo kadal-dale, dhe kjo zgjati gjysmë viti. Dhe ajo gjysmëvjetorin e dytë njejtë, mirëpo ka mësuar me tezet atëherë. Pasi që motrat ishin në shkollë të mesme, dhe ajo më pas i ka dhënë provimet dhe nuk e ka humbur vitin.

Mirëpo kjo ka qenë normal, të lajmrohesh dhe ta kryesh ashtu, çka tash. Njeri i mirë, njejtë nga Prishtina, nga një fshat nga rrethi i Prishtinës, mirëpo është rritur këtu në lagje. Madje në lagjen tonë është rritur. Ka njohur babën tim dhe të gjithë i ka njohur, ai ka jetuar në lagje. Askush nuk është tranuar të thotë për fmiun e tij, mos dhashtë Zoti, mirëpo falë Zotit gjithçka ka shkuar kadale dhe mirë.

Marijana Toma: Më tregoni pasi që kjo është afër [në kohë], këto janë të ‘90-tat, tashmë fillojnë parapregaditjet për luftë. Çka ju kujtohet nga kjo kohë? A e keni pasur ndjenjën që diçka do të ndodhë, a e keni parandje që diçka po ndodhë në afërsi?

Zoran Plećaš: Të ju them ka qenë ky ‘89-shi, ai 600 vjet Beteja e Kosovës ardhja e Sllobodanit[5] dhe ajo masa e paparashikueshme e njerëzve erdhi, mirëpo e paparashikueshme. Nuk e di sa, ndoshta një milion njerëz erdhën në Kosovë. Do të thotë kjo ishte, këtu diçka në kokën time, kam shkuar t’i shikoj. Nuk e kam kuptuar këtë. Ndoshta nuk kam… Njeriu duhet të jetë përcaktuar për diçka që të kuptojë. Unë me gjasë nuk jam përcaktuar t’i kuptojë këto gjëra, këtë politikë. Politika nuk më ka interesuar. Unë kam pasur një logjikë timen. Shiqo, stërgjyshi e gjyshi kanë qenë, si të them, në fund të fundit, kanë qenë të pasur, kanë pasur, kanë fituar. Kanë pasur tokë, bagëti, male dhe të gjitha. Edhe nga njëra anë edhe nga tjetra. Ata kanë qenë të vendit, ata kanë qenë vendas, atë pasuri e kanë arritur vetë. Unë tapinë e gjyshit e kam ndoshta edhe në shtëpi që e ka blerë një tokë, ku është nënshkruar prifti, hoxha, dhe të gjithë, që nga 1800 e sa. Gjyshi nga nëna, në fakt këtë e ka trashëguar nga stërgjyshi.

Ky është fshati i Encas, mirëpo më pas erdhën partizanët dhe ia morrën tërë fshatin dhe i vendosën šiptari nga Shqipërija këtu. Ndërsa ne e kemi edhe tapinë në turqisht. Tapinë turke e kemi që kjo është e jona. Kjo na është marrë, dhe nuk e dimë kur do të ndodhë kjo, si quhet, restituimi në Kosovë, dhe të shohim. Xhaxhai im i ndjerë e ka dorëzuar këtë, pasi që ai ka jetuar në Lublanë ai e mbajti atë, vëllau më i vjetër, nuk është vëllau më vjetër sepse tek ai është ajo. Eh, kur të ndodhë restituimi në Kosovë dhe nëse ndodhë. Nëse kjo ndodhë nuk di çfarë do t’u mbetet atyre. Edhe sot e asaj dite më shumë se 50 përqind janë serb. Sa i përket kishës posaçërisht. Metohija në fakt është e tëra me kisha ortodokse.


[1] Fronti i Sremit ka qenë front të cilin e ka krijuar komanda gjermane juglindore (Armata grupi F) pas humbjes së Serbisë kah fundi i tetorit të vitit 1944. Ai është mundur në prill të 1945, me ç’rast e tërë Jugosllavia është çliruar.

[2] Serbisht: Šiptar, që do të thotë Shqiptar/e. Ky është një term nënçmues për shqiptarët nga Kosova, pasi që ka për qëllim të krijimit të dallimit mes shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë. Folësja e lakon këtë term edhe kur i referohet gjuhës shqipe, e quan atë gjuhë šiptarski, dhe e përdorë atë edhe kur është nevoja diçka të identifikohet si shqiptare.

[3] Folësi ngatërrohet, siç dihet në shqip termi akoma do të thotë ende.

[4] Flitet për ardhjen e Sllobodan Millosheviqit në pushtet në vitin 1990, pas zgjedhjeve shumëpartiake në Serbi.

[5] E ka fjalën për 600 vjetorin e Betejës së Kosovës në vitin 1989, të cilën e shfrytëzoi Sllobodan Millosheviqi për të promovuar vetën dhe udhëheqësinë e re serbe.

Pjesa e Tretë

Marijana Toma: Prapë të kthehm te kjo, për këto lajme, për këtë se si fillon, cili vit është ky?

Zoran Plecas: E dini si ‘90-të, ‘91, i dini ato, fillimi i demostratave, ato, ato…

Marijana Toma: Si duket të jetosh në një qytet të tillë?

Zoran Plecas: Çka të ju them, mësohesh me gjithçka. Siç thojnë ka qenë ajo, po e mërkurja e përgjakshme, tani e premtja e përgjakshme. Të mërzitej dikur, secila ditë më e përgjakshme se tjetra. Kështu që, “Hajde, po e përgjakim edhe më shumë”. Por kjo ishte më e zeza kur mësoheshe me të keqen. Këtë e mendonin njerëzit, por ti me të kqijat po mësohesh. Ashtu jeton, punon, fëmijët shkojnë në shkollë, nuk mendon të shesësh ndonjë gjë.

Marijana Toma: Nuk keni menduar kurrë për këtë periudhë?

Zoran Plecas: Jo, jo kurrë. Shikoni unë kam jetuar në një bashkësi ku babai im ka qenë pronar i asaj shtëpie, ka blerë dy banesa dhe një dyqan. Sinqerisht të ju them për paratë që i kam dhënë sigurisht në qendër të qytetit do të… shikoni, poqëse unë, mua Sonja më ka bindur, por unë thoja që nuk shkojë kurrë nga Prishtina.  Dhe me të vërtetë nuk do ta kisha lëshuar.

Milica pas shkollës së mesme, në shkollën fillore gjithnjë thoshte do ta regjistrojë farmacinë. Unë e kam llogaritur, këto dy banesa do t’i lëshojmë me qira, pastaj aasj do t’ia paguajmë qiranë këtu, nëse na vie rasti. Nuk isha unë që fëmiu të më, nëse kisha mundur ta shesë banesën dhe një ta blejmë. Farmacija ishte sikurse sot atje lartë në…

Marijana Toma: Kumodrazhë.

Zoran Plecas: Kumodrazhë. Mirëpo kurrë nuk kam [folur] për këtë. Unë kam punuar në të ‘90-tat, unë kam punuar edhe më parë, mirëpo prej të ‘90-tave kur kam hapur “Akomën”, unë kam punuar dhe qarkulluar edhe në Serbi edhe në Kosovë. Unë kam punuar. Po, ka pasur të marte të përgjakshme, të premte të përgjakshme, të mërkure të përgjakshme dhe bashkë janë au, au {onomatope}. Në njërën anë policia. Kjo ishte e dirigjuar, e dirigjuar ishte e tëra, a kupton. Mbledhet e kalon, kjo, ajo, nëse nuk prekin ata kthehen. Pra vjen ‘92-ta, ‘93-ta, e kuptoni, më pas një pauzë e vogël. Pastaj prapë, hajde në ‘94-tën prapë gjuajnë gaz lotsjellës, edhe ikë prej gazit lotsjellës.

Unë edhe kojshia im šiptari ikim. Dojnë të na vrasin edhe serbët edhe šiptari. Këta šiptari pse po ikin, këta policët serb, po është çfarë është. Ata janë një popull normal. Mua malli më vinte nga Serbia. Taksat nuk i paguanin as atëherë as tash. Kush ua ka mundësuar këtë unë nuk e di. Do të thotë pushteti i atëhershëm. Prej aty vijnë të gjitha. Nëse ti llogaritën në dikë por nuk jep, vetëm merr. Nëse këtej nuk i jep shtetit serb, e së këtejmi duhesh t’u japësh šiptari, të shkoi koka.

Marijana Toma: Çka ju kujtohet nga, tash nga kjo, kur fillojnë krismat të cilat çojnë drejt bombardimeve. Kur e keni vërejtur ju?

Zoran Plecas: Të ju tregojë sinqerisht në Prishtinë nuk ka pasur gjëra të tilla. Të gjitha që i kam dëgjuar i kam dëgjuar përmes mediave. Ishin disa, pra, disa vrasje. I kanë vrarë disa, kupton, tash cilat kanë qenë motivet, kjo, ajo nuk e di. Janë vrarë në qendër. E kanë vrarë Orloviqin, mirëpo jo. A ka qenë e motivuar në baza nacionale apo vetëm e motivuar? Shiko, këtë atëherë edhe droga ta ka bërë. Andaj, a mund të thuash që e ka vrarë policia serbe apo nuk e di. Unë nuk e di, me të vërtetë nuk e di. Pasi që unë edhe sot shkoj në Prishtinë normalisht, mirëpo nuk e dinë kush për çka është vrarë.

Tash të gjithë mund të themi që serbët kanë bërë krime, mund të themi që edhe šiptari kanë bërë krime. Nuk bën, duhet që të gjitha të dëshmohen. Do të thotë, të të them unë në fytyrë dhe ti mua kjo, ajo, por edhe t’i argumentosh dhe të flasësh, nuk ka nevojë. Mirëpo kjo në Prishtinë nuk është ndje. Është ndje në dalje kur nisesh për Beograd dhe aty e kalon Llapin, dhe aty për Zotën ka pasur krisma në atë autobusin Turist Kosova kur e kanë vrarë shoferin. Prapë ti je dashur të kalosh këndej, prej Prishtinës 30 kilometra, 40, sepse këta i kishin gropuar llogoret, dhe i lutësh Zotit që të mos gjuajnë.

Eh atëherë kanë rënë viktimë shumë policë. Në atë rrugë e të mos flas për Metohinë poshtë, mirëpo kjo është kjo. Në Prishtinë vetëm disa prej këtyre. Ka pasur demostrata. Atëherë filloi të vinte ai, nëse donë para këtij, kanë qenë para këtij Vokerit, a ju kujtohet ajo, si e ka pasur emrin njëfarë nga Venediku, diçka, takoheshin në lidhje me shkollat, mirëpo mos m’u kap për fjalë[1].

Marijana Toma: Komisioni.

Zoran Plecas: Komisioni, ai Markoviqi ishte i yni. Ai ishte këtu me Rugovën dhe ata erdhën dhjetë, dymbëdhjetë herë, këta nuk vishin, dhe atë me ndërmjetsim, tash nuk e di nëse ka qenë ky rendi katolik? Mendoj që ai ka qenë katolik. Madje kanë folur për ndarjen e ndërtesave, si…

Marijana Toma: Aha, shkolla.

Zoran Plecas: Shkolla, fakultete, dhe këto. Nga Venediku, mos më kapni, nuk e di. Pastaj edhe erdhi deri te ndarja, dhe serbët normal ishin kundër. Mirëpo shkoi në këtë drejtim. Megjithëse, me ardhjen e Vokerit gjithçka ndërroi. Atëherë shkoi ushtria jonë, kjo, ajo. E këtu është ndje ardhja, ku me të vërtetë shkohej kah lufta. Jo në Prishtinë, por po në rrethin e Prishtinës. Obiliqi [Kastrioti], kidnapimi i punëtorëve në Obiliq, në rrugë Prishtinë-Pejë-Prishtinë. Shiko, ti edhe ke mundur të shkosh në Lipjan. Prishtinë-Lipjan sepse të gjitha fshatrat serbe janë në atë rrugë, mirëpo nga Lipjani në Prizren, për Zotën, sa serbi është kidnapuar këtu.

Kryesisht në këtë pjesë, ti nuk mund të kaloje Sharr-Dulaj, pa zbritur në Suharekë pastaj Prizren. Sa serbi është kidnapuar dhe është zhdukur, dhe sot e asaj dite nuk dihet. E Prishtina sikur, nuk ishte, dikush gjuante bomba po nuk ishte kjo diçka. Mirëpo ka pasur, nuk ishte që nuk mund të shkoje në Priishtinë, të mos mund të dilje, jetë normale është bërë. Nuk ishte deri në dy, tre, mirëpo deri në nji të natës është bërë jetë normale. Deri në një sigurt ka jetuar, mirëpo po flas edhe serbët edhe shqipëtarët. Flas për prishtinasit, për njerëzit që kanë jetuar, kanë dalur nëpër kafene. Ka pasur kafene edhe të serbëve edhe të šiptarska ku njerëzit janë shoqëruar deri në një. Përafërsisht deri atëherë ka qenë e lejuar. Tash a ka qenë e serbëve apo šiptarska. Nuk ka pasur orë policore.

Ani çka në atë periudhë në një kafene serbe që quhej “Crkvena Mala” [Kisha e Vogël], aty serbi serbin e ka vrarë. Të alkolizuar, çka tash? Kjo ishte kështu atëherë. Mirëpo, kjo do të thotë ka pasur kështu, ka pasur gjithçka, mirëpo nuk është folur. Në Prishtinë nuk ka pasur. Këtu ishte ushtria dhe policia, shtabet, nuk kishte kupton, prapë këta tonët mbanin njëfarë pozicioni. Në fund të fundit kryeqytet, a është kështu?

Marijana Toma: Kur keni ardhur ju? Po supozoj kanë filluar bombardimet, a ishit ju gjatë bombardimeve aty, si dukej?

Zoran Plecas: Unë kam punuar. T’ua them të drejtën, a e dini si, unë kam punuar. “Akoma” ka punuar. Pasi që unë në qendrën tregtare “Boro e Ramizi” e kam pasur [dyqanin]. I tërë “Boro e Ramizi” ka qenë i mbyllur përveç… unë kam thënë se do të vazhdojë të punojë ndërsa ata bash “Boro e Ramizin” donin ta mbyllnin, i vurën disa pano dhe e mbyllën pjesën nga dyqani im aty poshtë. E unë, meqenëse kam pasur një hyrje të veçantë nga ana e djathtë kah “Jedinstvo-Rilindja” unë kam marrë mall çdo ditë nga Uzhica, Çaçaku, qumësht, mish të thatë, vezë, kishte mungesë të gjithçkafit. Gjithçka mungonte. E merrja mallin dhe e shisja, nuk kishte shumë orar pune këtu. Dhe këtu punonim më së shumti unë dhe bashkëshortja. E hapja kah nëntë, dhjetë, dhe më pas punon deri në dy, tri më pas e mbyll sepse bie terri dhe e tërë Kosova nuk ka rrymë, thjeshtë nuk ka. Një kohë kanë qenë ushtarët e shkretë për të shërbyer, kjo, ajo, më pas erdhën në “Boro e Ramiz” aty. Pastaj, “A mund t’i lajmrohemi familjes, të na japësh telefonin?” Unë falë Zotit i kam pasur dy, tri linja. “Dua t’i lajmrohem babës dhe nënës.” “Po, lajmrohuni faleminderit Zotit”. Nuk kanë qenë ata gjatë këtu, por ato shtatë, tetë ditë kanë qenë. Ushtri e re e humbur, e di kjo është kjo. Nuk e di, por kështu ishte do të thotë.

Normal fluturojnë aeroplanat, raketat, krejt çka është e gjallë, ani çka që “Boro e Ramizin” e kanë bombarduar, unë kur kam ardhur në mëngjes, nuk ishte as njëqind metra nga e imja… mirëpo fati e din, dyqani im ka qenë në këtë pjesë, po të ishte [në tjetrën] gjithçka do të shkatërrohej. As xhami nuk më është thyer. Detonimet kishin goditut, kishin goditur edhe pjesën e parë të “Boro Ramizit”. Pasi që SUP-i ishte aty dhe ajo është ndërtesë e madhe e kësaj Lidhjes Komuniste të qytetit të Prishtinës dhe e ka pasur goditjen e parë dhe aty është ndalur më së shumti. Nuk ka pasur as dritare, as derë, asgjë, gjithçka është thyer. Ishin dy raketa në atë të njejtën, ndërsa kjo në mes e tëra e thyer. Detonimet nuk ishin geleri, mirëpo nga detonimet që thyen të gjitha xhamat e “Boro Ramizit” dhe normal përreth. Askush nuk është… familja ime jetonte në Beograd, në Barajevë, unë fëmijët i dërgova atje.

Marijana Toma: Qysh në fillim, apo?

Zoran Plecas: Po, po. Dhe kështu i kam bartur atje. Erdhi kamioni i qumshtit Sevojno nga Uzhica. Dhe unë e luta shoferin Radovanin që të tria vajzat t’i merr në kamion, dhe thotë, “Unë nuk ndalem askund deri sa nuk të dalim nga Kosova. Këta fëmijë, nëse dikush më del përpara do të shkeli gjithçka para meje”. Dhe kështu njeriu… e kisha një telefon mobil, ia dhashë vajzës sime Milicës dhe ajo më, “Ej babi na dolëm”. Mirë, kishte pasur signal diku afër Rashkës dhe thotë, “Eh babi a u shlirove?” Dhe falë Zotit i kishte dërguar në Çaçak dhe këtu ky Radovani i kishte lënë, ishin aty për tri, katër ditë. Pastaj filluan që edhe në Çaçak të godisin. Atëherë Vera edhe ai Kiqo me të cilin punoja, i kanë pasur prodhimet e tyre të torteve dhe ëmbëlsirave “Slatka Tajna” [Fshehtësia e ëmbël] quhej dhe ata kishin pranuar dhe më pas u organizuam dhe erdhën në Beograd, te familja në Barajevë, në Buncati kanë shtëpinë vjehrri dhe vjehrra dhe ato kanë qenë aty gjatë gjithë luftës. Pra dolën qysh në fillim të luftës dhe kurrë më nuk…

Marijana Toma: Dhe kurr nuk kanë shkuar [në Kosovë]?

Zoran Plecas: Jo, jo, asnjena. Masha më e vogla ka dëshirë të shkojë, ndërsa këto dyjat dicka, e shoh që, ndoshta pse kanë fëmijë dhe gjithçka është ndryshe.

Marijana Toma: Kur e keni lëshuar ju Prishtinën?

Zoran Plecas: Po unë kam ardhur, kam mbetur, kam punuar pas ndaljes së bombardimeve. Dhe kam qëndruar të punoj deri në muajin shtator. Kam punuar diku…

Marijana Toma: Edhe në atë periudhën kur kanë ndodhur kidnapimet dhe të gjitha?

Zoran Plecas: Po, po, unë kam punuar. Dhe e dini si? Erdhi Rade, e din ne kishim mall. Dhe një šiptar që ka punuar me mua dhe unë i them, “Hajde po punojmë së bashku”. Sepse nuk mundem vet të punojë, dhe i propozova të shesim këtë, të shohim nëse mundemi me shitë mallin këtu ‘poshtë’. Mandej unë u morra vesh me kta Paçarizët dhe ata ma binin mallin. Dy herë, tri në jave kta të [Novi] Parzarit e kishin tërhek mallin nga Sevojna, mirëpo kamiona të Pazarit, qumësht, jogurt. Kështu merrnim nga Çaçaku, pak nga Sevojna mirëpo tri herë.

Pastaj unë kam punuar pak me atë šiptari një muaj apo dy. Megjithëse, një ditë ai më tha, “Unë po kthehem, ti mbyllu”. U mendova çka po thotë tash ky, “Mbyllu”. Dhe unë po mbyllem, mbeta vet në zyre, kjo, ajo, e vnova rezën e derës, diçka po ndodh. Sepse ai erdhi dhe më tha, “Ja ku e ke çelsin e kacës”, sepse te ai e lija çelsin, “ja çelsin, mbyllu, dhe mos lëviz nga këtu. Çka po ndodh nuk tregoi dhe atë e mori UÇK, e dërgoi në atë shtabin aty. “Çka po bën aty?” Ai thotë, “Ai mua më ka ndihmuar,” e kam dëgjuar, “unë punoj.” “Nuk mund të punosh”. Faktikisht ata i thanë atij, neve më nuk na lejonin të punonim më dhe thjeshtë nuk lejonin. Ai ka qenë dyqani i vetëm serb i cili punonte. Këtë e kam bërë për njerëz, serbët të cilët kishin mbetur aty për të jetuar.

Për shembull, ne merreshim vesh që unë ta mbaj hapur për dy orë, tri, dhe kur të vije qumështi, kjo, ajo, të gjithë vijnë në shpejtësi t’i blejnë dhe shkojnë. Pasi që KFOR-i patrollonte ka “Boro Ramizi” dhe këtu ndiheshin më [rehat] sepse unë dhe ky šiptari, ajo, kjo. Megjithëse atë e thirrën dhe ai vjen dhe më thotë, “Ja ku e ke çelsin dhe mos, po bëhen gati të të kidnapojnë”. “Hajde”, i them, “mos!” Thotë, “Po bëhen gati”. “Qysh, çka bre?” Thotë, “Ata më thanë, ai duhet të shkojë, nuk mundet”, thotë, “të gjithë serbët kanë shkuar dhe kanë mbyllur dyqanet, e ai më mençuri, ai e mbanë dyqnin.” Thotë, “Të gjithë kanë shkuar, ai i mençuri”.

Unë çfarë të bëj, këtu ishte një Vesna Pupovac, ajo ka pasur, si quhet, restoran “Slon” [Luani] dhe unë dhe këtu po thenin, mirëpo unë dhe ajo shoqëroheshim. “Çka po bëjmë?” I them, “Veki, çka po bëjmë?” Ky shkoi dhe na la të dyve këtu. Pasi që kjo Vesna kishte ardhur në ndërkohë dhe ne po shohim diçka, po shohim që njerëzit po sillen aty. Tash nëse dalim këtu, jemi lehtë nën shënjestër për kidnapim dhe të na… dhe çka bëjmë ne, thotë Vesna, “Këtu diçka po kundërmon.” Thotë, “Asgjë, ulu këtu.” Në KFOR ka qenë një shqipëtare e cila ka qenë përkthyese, e cila poashtu ka qenë në “Boro Ramiz” dhe ajo e ka ditur numrin e saj dhe ku po kujdestaronte. Dhe kthehet kah unë dhe thotë, “Lule, eja shpejt tek ne dhe” thotë, “këtu diçka po lëviz”. “Mos dilni dhe mos e hapni derën, deri sa të vi unë, unë po vi me një patroll, tre, katër.” Dhe ajo me të vërtetë erdhi për pesë, gjashtë minuta dhe ajo tash na pyeti se çka po ndodh. Dhe unë i them që unë dhe Vesna jemi ndje jo mirë. Askujt nuk i kemi borxh, as të këqij.

Në atë moment hyri një komandant dhe tha, “Ja ai flet anglisht me atë të KFOR-it i flisni direkt” dhe thotë, “ky ka armë pas, mbaje”. Unë kuptova diçka dhe i them, “Çfarë arme?” Unë kisha telefonin mobil dhe e kisha atë portofolin dhe i them, “Jo bre, ky është mobil”. Ky i KFOR-it e kupton dhe i thotë, “Të lutem lëshoje. Nuk ke çfarë kërkon ti në këtë territor.” Ajo përkthyesja shqiptarja, “Ky KFOR-i është përgjegjës për të. Krejt çka duhet ata do të kontrollojnë. Nëse ju dyshoni, ju duhet ta lëshoni ndërtesën, nëse dyshoni KFOR-i do të kontrollojë. Nëse ai ka armë, ai do të shkojë me KFOR-in.”

Marijana Toma: Po.

Zoran Plecas: Dhe ajo me të vërtetë erdhi dhe tha, “Hajde po e bëjmë një kontrollë”. I hapa unë fiokat dhe me të vërtetë unë nuk kam bartur armë. Dhe ata e kontrollojnë, dhe atyre u thotë të dalin, këtyre KFOR-it kjo dhe kjo gjë. Dhe tash Vesna, kjo ishte dy, tre orë, u them këtyre të KFOR-it, pasi që unë kisha parkuar veturën aty, thotë, “Një apo dy ushtarë do të vijnë me ty deri te vetura, do të hyjmë, dhe ti do të vish me ne, ose po të dërgojmë ne kinse tek ne sepse ata me siguri po të përcjellin”. Dhe ashtu ishte. Këta shkojnë në Aktash, aty në një ndërtesë, ata kishin diçka të vetën aty dhe u futën brenda. Parkuam aty dhe shkuam te Vesna në banesë, me atë Lulën a po din, ajo e organizoi të tërën, shumë i falenderohem. Atëherë kam qenë në “Boro Ramiz” dhe më nuk kam guxuar të kthehem.

Marijana Toma: Dhe në shtator ju e keni lëshuar Kosovën?

Zoran Plecas: Po, pastaj kam. Jo, kam qëndruar, ajo ishte në gusht, ka qëndruar me babën i cili kishte vendosur të qëndrojë dhe jetojë aty. Ky qëndroi për të jetuar dhe punuar çka t’i bësh. Çka të bëj ta braktis babën? Atëherë baba im i kishte 70, gati 80 vjet. Ku ta lësh, njeriu ishte vetë, barte atë aparatin për dëgjim.

Marijana Toma: Deri kur keni qëndruar me të?

Zoran Plecas: Këtu deri në muajin shtator kam qëndruar.

Marijana Toma: Ai ka qëndruar, ndërsa ju keni ardhur në Beograd?

Zoran Plecas: Ai më luti, pasi që tri herë shtëpia ishte sulmuar, gjuajtje bombash ajo, kjo. Dhe ai ma spjegon mua, “Hajde, ti ke fëmijë çka do bëjë unë, nuk do lëvizi.” Thotë, “Mirëpo ti ke fëmijë të vegjël, ti duhesh të jetosh.” Dhe normal, unë 20, i kisha humbur 20 e diçka ditë sa nuk kam dalur prej shtëpisë, me të vërtetë ai ishte si arrest shtëpiak. 17 kilogram kam humbur. Unë kam pasur lidhje telefonike, i kisha të gjitha, por kot, ti brengosesh. Atëherë unë kadal-dale kur veç kisha vendosur që duhet të shkojë, ngadalë kam filluar t’i mbledh rrobat, po. Dhe atëherë çfarë kam mbledhur së pari kanë qenë fotografitë.

Marijana Toma: Po.

Zoran Plecas: Fotografitë e fëmijëve, nëse donë të vrasin e kallin, t’i ruaj unë. Kështu kadal-dale dhe 20 ditë kalojnë dhe lajmërohemi. Tani pret në rend. Vëllau im, ky ka jetuar në Kurshumli dhe erdhi me kamion me njëfarë njeriu dhe i ngarkuam gjërat. Nuk desha t’i ngarkoja disa gjëra, duke llogaritur se baba im do të qëndrojë, ndoshta ia lëshojmë dikuj me qira, a din, që babai të jetë me dikend, a din, nga ata policët në UN. Dhe kështu ishte kjo. Pas pritjes, pra kjo ishte pesë, gjashtë ditë pritje që të vije në rend, vjen KFOR-i, dhe i ke dy orë të ngarkosh. Çka mund të ngarkosh, e ngarkon, çka nuk mundësh, çka tash? Më e keqja është se e lenë babën 76 vjet, 80. I ngarkon këto gjëra, dhe më vjen disi.

Po mendoj ajo përcjellja si ishte ajo. Regjioni i Prishtinës për shembull nga Bregu i Diellit, Dardanija, qendra e qytetit, Aktashi, Taslixhja, nga një patrollë i përcjellë këta me kamiona, këta me kombi, këta me vetura dhe bëhet një grup prej pesë-gjashtë kamionave apo katër-pesë vetura, por, tani nën përcjellje dhe çka të jep Zoti. Prapë të duhet ta kalosh Podujevën, po mirë. Por këtu e kanë vra atë njeriun, gruan, e kanë gjuajtur. Pa marrë parasysh që ishin nën përcjellje të KFOR-it, e kanë vra. Pastaj, kinse nuk kanë dashur të ulen në kabinë, prapa me gjësende dhe ky i kishte gjuajtur rafall dhe kështu. Ndërsa bashkëshortja ime kishte dalur para kësaj. Bashkëshortja ime ka dalur para kësaj. Do të thotë ajo ka dalur dy muaj para kësaj, mirëpo a e dini se si ka dalur. Unë e kam llogaritur, “Hajde, Sonja shko ti”, prapë tre fëmijë, megjithëse ai fqinji kur e ka parë që po paketohemi. “Ma çfarti bre, ju po shkoni…”

Marijana Toma: Serb apo shqipëtar?

Zoran Plecas: Šiptar, Ismeti njëfarë Ramadani. “S’ka, ti je me neve.” Unë gjatë, mirë u kujtova, gjatë kohës së luftës këtij Ismetit, pasi që bashkë kemi shkuar në shkollë, dhe fqinjë dhe shokë të shkollë, e solli nënën, nënën e tij, dy motrat e tija, bashkëshorten e tij me katër fëmijë i solli të flejnë tek ne. I thashë, “Ismet nëse ndodh diçka, bërtit dhe ne të dëgjojmë.” Ne jemi larguar si këtu {tregon me duar} nga ndërtesa, a kupton. “Mirëpo ti bërtit.” Ai thotë, “Nuk ka pse të bërtasë.” Për çdo rast kemi pasur banesë dhe shtëpi, por, “Hajdeni ju poshtë, Ju mundeni nalt, mirëpo të gjithë shkojmë poshtë, bombardimet kështu që të gjithë shkojmë në podrum.” Tash ata në një pjesë të podrumit, ne në tjetrën. Ne të gjithë në podrum.

Marijana Toma: Po.

Zoran Plecas: Për neve është e njëjta gjë, a je serb apo shqipëtar, e njëjta gjë, bomba nuk zgjedh. Kështu që unë dhe ai, vjen edhe Sonja, ai thotë, “Jo, s’keni me shku askund, ju ma keni shpëtuar bashkëshortën.” Megjithëse, ne pamë që gjithçka kishte shkuar në dreq të mallkuar. Unë i them, “Sonja, ngadale shko.” Unë i gjej disa shokë të mi dhe i thërras, pasi që edhe xhaxhai im dëshironte të shkonte, dhëndëri, xhaxhai, gruaja e xhaxhait dhe ai šiptari ishte përpara dhe Sonja hyri dhe çka të jetë shkruar nga Zoti. I them të më lajmrohet kur të arrinë në Kurshumli. Falë Zotit bashkëshortja vendosi vetë gjërat që mundi, në Jugo hyn, dhe Zoti e ka ruajtur, mendoj. Dhe kështu ka arritur deri në Kurshumli, pastaj kadal-dale.

Marijana Toma: Tash jeton në Beograd?

Zoran Plecas: Po.

Marijana Toma: E keni prapë punën tuaj privat, prapë firmën tuaj?

Zoran Plecas: Po, një trafikë të vogël. Punoj vet, bukfalisht vet, vet e hapi, vet e mbylli. Jetoj. Falë Zotit të gjithë fëmijët e kanë përfunduar shkollë, i kam katër nipa. E kanë përfunduar shkollën, punojnë. Do të thotë më e vjetra ka përfunduar farmacinë, kjo e mesmja ekonomikun, më e vogla Masha këtë FON, këtë për kompjutera IT [Teknologji Informative] apo si quhet kjo tash. Ajo më së shumti fiton pasi që kjo po lypet.

Marijana Toma: Po.

Zoran Plecas: Mirë në esencë, i kënaqur je, punon. Unë jam që nga të ‘90-tat privat. Unë nuk di ndryshe të punojë. Nuk e di nëse isha gjindur, a kishte mundur diçka të më mbajë mua, a kisha pasur fuqi nëse dikush tjetër do të më kishte urdhëruar, kjo, ajo. Jam privat qe një kohë të gjatë, prej të ‘90-tave zyrtarisht, mirëpo unë edhe si fëmijë kam dalur kam shitur këtë, ate. Gjithnjë e kam pasur këtë shpirt. Sepse stërgjyshi nga baba ka qenë tregtar i shtazëve. Ai shkoi në Amerikë dhe tërë anijen e mbushi me shtazë, dhe kështu deri te Lika, pasi që ata kanë qenë. E bëri një fëmijë, dhe prapë u kthye në Amerikë. Kështu ka shkuar nëntë herë dhe ka bërë nga një fëmijë dhe është kthyer nga Amerika dhe kështu, gjithnji kështu. Edhe kur ka qenë lufta ai i pari. Shiko ai kishte qenë i mobilizuar nga ushtria Austro-Hungareze dhe ishte nisur kundër Rusisë. Por ai çka? Ai gjuan kryp syve, dhe kështu dorëzohet para Rusëve, dhe kalon në ushtrinë serbe, kuptoni. Kështu vije deri te, fiton. Kështu që kjo…

Marijana Toma: Më treguat, para se që filluam të flasim që e keni marrë lejen të ktheheni në Prishtinë?

Zoran Plecas: Ashtu më thanë, kjo është, unë kam aplikuar për kthim, këto 15 vjetëve të fundit kam kam aplikuar. Pra aplikoj të kthehem në Prishtinë.

Marijana Toma: Çka ka ndodhë me pronën tuaj?

Zoran Plecas: Prit, po kështu, prej pronës, baba e ka shitur atë shtëpinë, kjo, ajo, shkolluam fëmijët, kemi bërë darsma, i kemi martuar vajzat e këto. Nuk është ndonjë shumë e madhe e parave, kemi punuar non stop dhe kështu. Ndërsa mua më ka mbetur banesa, ky dyqani në Prishtinë. E unë pas 15 viteve, vitin e kaluar më ka ardhur radha në gjygj, që të më pyet gjygjtari pse kam ardhur, pas 15 viteve. Dhe këtë e kam gjetur, pahiri kam gjetë advokatin shqipëtar, i cili shikoi dokumentat e mia, e unë kam kontratë që e kam blerë, i kam paratë, e kam vërtetimin origjinal që e kam paguar. I kam pasur tri, katër seanca gjyqësore, nëse Zoti donë që ta kthej këtë, sepse kjo është e imja, e askuj tjetër, nuk e kam vjedhur. E tëra është në gjygj. Ndërsa kjo që fillova të tregojë për aplikimin, këto 15 vjet kërkoj të kthehem në Prishtinë. Unë kam shkuar në fillim kur ishte, kam shkuar në takime të Këshillit Danez [Danish Council], ‘poshtë’ në bisedime. Kurrë serbët nuk do të munden. Atje janë, ashkalitë dhe romët janë kthyer.

Marijana Toma: Po?

Zoran Plecas: Edhe muslimanët, ndërsa serbët në Prishtinë kurrë nuk janë kthyer. Kinse nuk ka siguri. Ndoshta ka ardhur rendi që eshe serbët të kthehen. Herën e fundit kur isha takova njeriun, më tha, “Zoran, a ke aplikuar?” (e pakup.) 15 vjet kanë kaluar thotë. Tash prapë po thonë që diçka nuk ka përfunduar UNHCR kërkon të përpunohen edhe diçka tjetër. Nuk pata shumë kohë të flasë me të rreth asaj që po përpunohet, apo nuk po përpunohet, apo diçka kështu, kishe do të bëhet. Sepse unë nuk kam kërkuar Luginën e Diellit në Zveçan, as, unë kam kërkuar në Prishtinë të kthehem.

Marijana Toma: Po, në qytetin tënd.

Zoran Plecas: Paj, po. Unë e di që atje nuk ka shumë serb, mirëpo ka. Deri në 4.000 përditë punojnë në Prishtinë, në institucionet e qeverisë së Kosovës, në organizatat ndërkombëtare, përmes UNMIK-ut, KFOR-it, përmes atyre organizatave humanitare, përmes EULEKS-it, punojnë dhe shoqërohen njerëzit. Tjetër, ka prej tyre, shumë prej tyre që jetojnë, jetojnë. Nuk dëshirojnë njerëzit të udhëtojnë nga Çagllavica, Graçanicës. Jetojnë këtu. Këtu mundet në këmbë të shkojë në punë, Prishtina nuk është najçka. Ajo është zgjeruar, vetëm në ndërtesa, në ndërtesa, në ndërtesa.

Thojnë që, këto janë fjalët e tyre, që migrimi ditor në mëngjes aririn deri në një milion, një milion, 500 mijë, 600. Mirëpo këto janë kolona të paparashikueshme kur shkojnë në orën pesë. Njerëzit shkojnë deri në Pejë. Tjetër që ato rrugë nuk janë t… këto janë autostrada. Ti deri në Prizren do të arrish për 15 minuta, për 40 minuta. Deri te kufiri i Shqipërisë njejtë autostradë. Tash herën e fundit vërejta që kanë filluar ta ndërtojnë kah Rudari, kah Merdarja aty rruga, ashtu po e punojnë, po e zgjerojnë. Çka është, është.

Sepse ata kanë, ku ishte ky fshati ku stërgjyshi im kishte marrë Devet Jugović, tash ajo nuk quhet Devet Jugović, tash quhet Bardhosh, ashtu diçka, mirëpo deri aty ka ardhur autostrada. Por ajo nuk është një trakë, ato janë tri në një, katër i kanë tjera. Ju ta shihni atë autostradë që shkon prej Prishtinës kah Çagllavica e deri në Shkup i cili ka arrit deri te Lipjani. Shyqyr që kanë diçka pak, pak dhe rrethkalime. Kjo është sikur gjashtë traka në një drejtim, tash këtu te Çagllavica.

Faktikisht këta njerëz që kanë shtëpija aty nuk të dalin të kalojnë rrugën. Katër, pesë traka, mirëpo për fat kanë rrethe, përndryshe kjo do të ishte jonormale, tërë ajo rrugë. Shiko, Çagllavica, si është, mirë tash nuk ka serb, por deri në prag të pronës ju ka ardhur autostrada. Kjo nuk ka logjikë. Përpara ka qenë e patën ndërtuar atë rrugën lokale. Tash nuk ekziston ajo rrugë, vetëm autostrada dhe tash njerëzit nuk munden, faktikisht nuk mund të kalosh aty nëse nuk ke veturë. Nëse ke veturë duhesh të kalosh kah Laple Sello dhe aty te rrethi të shkosh që të kthehesh për në Prishtinë, mirëpo është çka është.

Marijana Toma: Ju do të ishit kthyer atje të jetoni?

Zoran Plecas: Paj, po, po, këtë e thashë më herët. Ka gjëra, kanë mbetur gjëra të cilat më kujtohen, ka mbetur ai dyqan. Nuk po them që kisha jetuar dhjetë, 20, 30, 50. Nuk i kisha dhënë dikujt diçka që nuk është e tija, e falë Zotit kam kujt çfarë t’i lë këtu. Pra, sikurse baba im që është sakrifikuar, një vit e gjysmë kam jetuar në atë shtëpi që t’i bëjmë do pare dhe të mund ta blejmë edhe shtëpinë edhe banesat dhe t’i shkollojmë fëmijët e tjera. Ka ndihmuar, nuk i ka dhënë ai të tërat, edhe unë edhe vëllau. Nuk më ka dhënë vetëm mua, mirëpo edhe tjerëve. Kështu u them të gjithëve dhe ju tregojë çka aty… Jeton si jeton, ke ndonjë punë, këtu je më afër të gjitha ndodhive. Këtu prapë të lidhë diçka, kisha ku je kryqëzuar, ku i ke kryqëzuar fëmijët, ku je kurorizuar, tani varrezat tona serbe.

Marijana Toma: Asgjë, unë tash isha ndalë dhe nëse keni ende diçka për të shtuar, kisha dashur që të ju falnëderoj për kohën edhe për gjithçka.

Zoran Plecas: Po mirë, nuk e di nëse kam, nuk e di nëse, kjo është e vërteta, kjo është e vërtetë sigurt, nuk kam arsye të gënjej. Ndoshta edhe kam harruar diçka të ju tregojë mirëpo ky është thelbi. Këtu normalisht, unë kam blerë një pjesë të shtëpisë në këtë rrugë dhe këtu jetoj, këtu i kam shkolluar fëmijët, këtu më kanë lindur nipërit. Këta njerëz më kanë pranuar. Në thelb unë, njerëzit thonë, ti krejt rrugën e njeh. Ju them që edhe ju do t’i njihnit nëse kishit ndenjur ulur tërë ditën në rrugë.

Unë e di ta përshëndes secilin për Zotën, “Mirëdita, si jeni?” Secilin. Mua një foshnje njëkaq {tregon me duar}, “Gjyshi.” Ka njerëz të moshuar me të cilët flas, unë me secilin dua të flas, të bëj muhabet. Nuk ka njerëzi nëse nuk flasim me njëri tjetrin, kot. Siç të kam thënë në fillim që fëmijët e vegjël kalojnë rrugës dhe më lajmrohen. Këtë duhet kultivuar, të lajmrohemi, që të ekzistojë një respekt ndaj të moshuarve, respekt, raport komunikimi, e jo tërë ditën kështu. Kaq.

Marijana Toma: Shumë faleminderit!

Zoran Plecas: Asgjë, kaq. Faleminderit juve!


[1] Është fjala për përfaqësuesit e Shën Edigjios (The Community of Sant’Egidio), organizatës humanitare katolike, e cila mes tjerash merret me aktivizëm paqësor. Përgjatë konfliktit të ‘90-tave kanë qenë aktiv në Ballkan. Kanë ndërmjetësuar marrëveshjen Millosheviq-Rugova në vitin 1996 për kthimin e nxënësve shqiptarë dhe shërbyesve civil nëpër shkolla në Kosovë.

Download PDF