Sreten Gjurovic

Beograd | Date: 4 korrik, 2017 | Duration: 136 minuta

Baba për koincidencë ka vdekur më 4 maj, në të njëjtën ditë kur është varrosur Tito, edhe ai është varrosur në të njëjtën ditë. Kjo ishte gati, më shumë se njëmijë njerëz kanë qenë në varrimin e babës tim të ndjerë, dhe ndër tjerash ka pasur edhe shumë shqiptarë dhe hoxha i fshatit tonë ishte aty.

Dhe erdhën kusherinjtë, përndryshe nëna, ata të anës së saj kanë ardhë nga Vrbasi dhe ata erdhën këtu, në këtë ditë kishte pasur demostrata të mëdha me 4 maj, ‘92, ka pasur demostrata të mëdha në Prishtinë. Edhe ata erdhën me menxi me shumë probleme deri në fshat, deri tek ne, kur e kanë pa sa njeri ishte mbledhë, sa populli, fqinjët tonë thanë, ‘Çka është kjo?’

Dhe tash këta nuk e kuptonin këta që kishin ardhur nga ana e nanës, nuk mundnin me e kuptu që shqiptarët kishin ardhur në varrimin e babës tim. Dhe një Miftari i cili ka punuar në komunë me babën tim të ndjerë po e mbanë fjalimin dhe po qanë. Dhe kjo bash po u dukej e pakjartë njerëzve. Mirëpo shihej që ky mjedis në të cilin kemi jetuar, këta njerëz, nuk janë marrë me gjëra politike. Ata punonin në ndonjë fshat, në fushë, në Kombinat në Obiliq, këtu ishte Bellaqevci. Shumë njerëz kanë qenë këtu të frikësuar dhe filloi të tensionohej situata.

Po ndodh, po ndodh, dhe në ‘90-tat e disa vite, atëherë djalli i mori gjërat në duart e veta dhe ne flluam të urrejmë njëri tjetrin pa asnjë arsye.


Marijana Toma (Intervistuesja) Boris Sebez(Kamera)

Sreten Gjurovic u lind më 1954, në fshatin Sllatinë, komuna e Fushë Kosovës. Ai ka punuar për “Jugoshpedin” për disa vite radhazi. Në të ‘90-tat ai themeloi kompaninë e tij private “Kosovashpedin”. Sot ai jeton dhe punon me familjen e tij në Beograd.