Şerafedin Süleyman

Prishtinë | Date: 13 janar, 2018 | Duration: 167 minuta

Më i vjetri filloi me procedurat. ‘P’e hapim mledhjen e srezit, a ka kush propozim për predsednik?’ Ndonjëherë flisnim në shqip, ndonjëherë në serbisht (qesh)… Stanoja Aksic ngritet në këmbë, ai ka qenë Sekretari i Komitetit të Komunës, një njeri i fortë dhe i cili i ka besu në rini, në dhënjen e mundësive. Unë në emrën krejtve, bazë nenit, kështu kështu, bazuar në ligjin, kemi propozim Şerafedin Süleyman, momentalisht osht’ në Prizren. Ata nuk e dinin që unë kisha arritur. Dikush thotë, ‘Jo, jo, këtu osht’!’ ‘Le t’çohët’, unë çohem.  Koridori është i mbushur, sicili është i ngazëllyer se kush do të zgjedhet. ‘A ka ndonjë propozim tjetër?’ ‘Nuk ka.’ ‘T’lutna kryetarin’. Ngjitem shkallave [të binës]. Unë isha shumë i ri, njëzet e tetë-nëndë vjet. Unë nuk e shoh askën atje poshtë. Sytë më terrohen. Shkova aty, u ula dhe nxorra fletorën. I falenderova me pak fjalë në serbisht dhe shqip.”


Ebru Süleyman (Intervistuesja), Donjeta Berisha (Kamera)

Şerafedin Süleyman u lind më 1929 në Prishtinë. Ai diplomoi nga Fakulteti Juridik të Universitetit të Prishtinës. Në vitin 1955-56, Süleyman punoi në Radio Prishtinë si gazetar dhe kryeredaktor i emisioneve në gjuhën turke. Kurse në vitin 1956-57 u zgjodh kryetar i Rinisë Socialiste të Kosovës. Më vonë, në vitet 1967-69, ai ishte anëtar i Këshillit Ekzekutiv të Kosovës. Kurse në 1976 u zgjodh sekretar i Bashkësisë për Mbrojtjen dhe Sigurimin Shëndetësor të Kosovës. Në këtë detyrë qëndroi tetë vite. Detyrën e nënkryetarit të Kuvendit të Kosovës ushtroi deri në pensionim në vitin 1988. Ai vdiq në Prishtinë në 2018.