Samir Sezairi

Beograd | Date: 28 qershor, 2017 | Duration: 100 minuta

Në vitet ‘90 sikurse në tërë Serbinë, ne i kemi pasur tri kanale. Në Beograd ndoshta, hajde po themi ka pasur më shumë, mirëpo ne, ne në Prishtinë kemi pasur RTS 1, 2, 3 dhe TV Prishtinën. Dhe kjo ishte shikimi ynë në botë, asnjë tjetër. Pra, kjo që na servohej në këto kanale në këtë besonim. Kushtimisht po e them besonim. Derisa nuk u paraqitën, këto televizionet satelite, gjegjësisht këto pjatat satelitore.

Dhe tash ti ke prindër që janë normal, të cilët kanë miq edhe nga njëra dhe tjetra anë, të cilët janë të pangarkuar me këto gjëra […] Dhe lëshojnë Deutsche Welle. Do të thotë ky ka qenë një burim i informacionit, nuk e di, ka qenë edhe një e Amerikës, njëjtë në serbisht, dhe disa lajme kanë qenë nga Deutsche Welle, dhe ti dëgjon që tenkat, që atje seriozisht po ka luftime. Ne po drekojmë, koha e mirë, planifikojmë ku do të shkojmë në deti […]

Kinse ata u bindën, ata mes veti po binden prindërit e mi, kinse baba im thotë, kinse prej kësaj s’ka asgjë, ata vetëm po na kërrcenohen pak, kinse, ajo thotë, ‘Aman, bre njeri, kanë lajmëruar, nuk e di, në Deutsche Welle që aeroplanat do të fluturojnë sot’. ‘Nuk ka asgjë prej kësaj punë’. Do të thotë kështu na kanë zënë neve bombardimet, mua më kanë zënë [të papërgaditur].


Marijana Toma (Intervistuesja) Boris Sebez (Kamera)

Samir Sezairi u lind më 1986, në Prishtinë. Ai studioi Shkencat Politike në Universitetin e Beogradit, në Serbi. Sot, ai punon në kompaninë e sigurimeve “Uniqa” në Beograd.