Tryezë e rrumbullakët: Prodhimi i Dijes nga Poshtë-lartë: Historia Gojore, Arkivat Alternative dhe Muzetë e Hapura.

Më 9 nëntor, Erëmirë Krasniqi do të prezantojë punën e Iniciativës së Historisë Gojore në tryezën e rrumbullakët: Prodhimi i Dijes nga Poshtë-lartë: Historia Gojore, Arkivat Alternative dhe Muzetë e Hapura.

Kjo tryezë është në kuadër të konferencës, Historia Publike dhe Aplikative në Fushëbetejën e Evropës. Konfrontimi me të Kaluarat e Hidhura të Shekullit XX.

Konferenca organizohet nga Rrjeti Jean-Monnet për Histori Bashkëkohore Aplikative Evropiane dhe Friedrich Schiller Univerziteti i Jenas, Gjermani.

Programin e plotë të konferencës mund ta gjeni këtu.