Ligjëratë për historinë gojore në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës

Erëmirë Krasniqi, drejtore ekzekutive e Iniciativës Kosovare të Historisë Gojore, ka mbajtur një ligjëratë në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, e  organizuar nga Faces of Kosovo, një platformë online e cila përmban tregime të shkurtëra të njerëzit nga Kosova. Ligjërata u mbajt më 13 qershor, 2018 në Prishtinë.