FILTER INTERVIEWS BY: All

Abdullah Zeneli

Botues/Shkrimtar

Fetije Kasemi

Veterane e arsimit

Fikret Menekshe

Lustrues këpucësh

Mehmet Galushi

Veteran i arsimit

Myzejen Hoxha

Biblotekiste

Fadil Softa

Kimist/Farmacist

Besa Krajku

Avokate

Osman Osmani

Inxhinier i tekstilit

Sokol Beqiri

Artist

Halil Kajtazi

Shkrimtar

Enver Baki

Shkrimtar

Mihane Salihu – Bala

Aktiviste e shoqërisë civile