FILTER INTERVIEWS BY: All

Sokol Beqiri

Artist

Halil Kajtazi

Shkrimtar

Enver Baki

Shkrimtar

Mihane Salihu – Bala

Aktiviste e shoqërisë civile

Samir Sezairi

Nëpunës në kompani të sigurimeve

Saranda Bogujevci

Artiste vizuele

Hadije Gështenja

Përkthyese

Rexhep Hasani

Jurist

Xheladin Kastrati

Violinist

Vait Krasniqi

Mësimdhënës

Shefqet Rexhepi

Ish nëpunës në fabrikën Printeks

Indira Çipa

Pianiste

Zeqirja Ballata

Kompozitor

Sreten Gjuroviq

Ndërmarrës