FILTER INTERVIEWS BY: All

Mihane Salihu – Bala

Aktiviste e shoqërisë civile

Samir Sezairi

Nëpunës në kompani të sigurimeve

Saranda Bogujevci

Artiste vizuele

Hadije Gështenja

Përkthyese

Rexhep Hasani

Jurist

Xheladin Kastrati

Violinist

Vait Krasniqi

Mësimdhënës

Shefqet Rexhepi

Ish nëpunës në fabrikën Printeks

Indira Çipa

Pianiste

Zeqirja Ballata

Kompozitor

Sreten Gjuroviq

Ndërmarrës

Elizabeth Gowing

Shkrimtare

Doruntina Basha

Dramaturge/Skenariste