Saranda Bogujevci


Saranda Bogujevci (1986), Anëtare e Parlamentit, Podujevë

Petrit Bejdoni


Petrit Bejdoni (1988), punëtor social, Gjakovë

Nita Salihu Hoxha


Nita Salihu Hoxha (1984), dizajnere grafike, Prishtinë

Jelena Bjelica


Jelena Bjelica (1978), gazetare, Beograd

Fatlum Kryeziu


Fatlum Kryeziu (1996), student, Prizren

LATEST INTERVIEWS

NEWS

LATEST PUBLICATIONS